Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2008. április 28., hétfő

802 - 2008. május 3 - án lesz a Nádori Szövetség, valamint a Nádori Tanács alakuló ülése, melyre a feltételek elfogadása esetén szeretettel várjuk!

Von: tornado-hirek@googlegroups.com

Im Auftrag von Tornádó Hír!
Gesendet: hétf
ő, 2008. április 28. 09:01
An: Kutasi József
Betreff:
Nádori Szövetség

MEGHÍVÓ

 

FIGYELEM! 2008. MÁJUS 3. – án LESZ A NÁDORI  SZÖVETSÉG ALAKULÓ ÜLÉSE!

 

Történelmi küldetésünk a Nádori Szövetség összehívása!

 

turul2A Nádori Testület március idusán ismertette a Magyar Nemzethez íródott szózatát, amelyet 12 pontban foglalt össze. A megfogalmazott „Nemzeti Akarat' megvalósítása érdekében összefogásra szólította fel a magyarságot, mindazokat, akik e kilátástalan és nemzethalálra ítélt Kárpát-medencében ismét független és virágzó Magyar Hazában szeretnének élni, s maradéktalanul azonosulni tudnak a Nádori Testület  kiáltványával.

 

A 12 pont megvalósulása érdekében, tehát a Nádori Testület

 

2008. május 3-án 11:00 órára összehívja a

Nádori Szövetség alakuló ülését,

 

amelyen a Nemzetmentő Alapprogram – NAP - közös kidolgozásával haladéktalanul megkezdi a magyarság felemelkedése érdekében a munkálatokat. A Nádori Szövetség alakuló ülésére várunk mindenkit, aki részt kíván venni ebben a nemes célkitűzésben, aki részrehajlás és ellenvetés nélkül elfogadja a 12 pontot és ennek érvényre juttatása érdekében kész azonnal cselekedni!

 

A Nádori Szövetség alakuló ülését:

 

Budapesten, a IV.  kerület, István tér 14.-es szám alatt található

Katolikus Közösségi Házban tartjuk.

 

Megközelíthető:

 

a fővárosban a kék-metró Újpest Városközponti végállomásától gyalog 5 percre –

a piactér mögött.

 

Tájékoztatást, a felmerülő kérdésekre:

 

magyar.nap@gmail.com levelezési címen adunk,

vagy az

1364. Bp. Pf. 156 „Nádori Tanács" címére írhatnak levelet,

illetve a

06-70-312-67-94-es telefonszámot hívhatják.

-----------------------------------------------------------------------------------

 

A NÁDORI TESTÜLET KIÁLTVÁNYA A MAGYAR NEMZETHEZ!

 

A magyar nemzeti akarat érvényesüléséért, a szabad és független Magyarországért, a társadalmi igazságosságért és biztonságért

„Legyen Béke, Szabadság és Egyetértés!"

turul2

1.      Jogfolytonos magyar történelmi alkotmányt, a Szentkorona-tan rehabilitálását, a sztálinista maradványok eltakarítását, valódi jog-, vagyon- és létbiztonságot garantáló népképviseleti rendszert!

2.      Az egy és oszthatatlan Magyar Nemzet egységének helyreállítását, a magyar nemzeti önrendelkezés biztosítását, állampolgárságot az anyaországtól elszakított összes magyarnak, belső- majd külső revíziót!

3.      A magyar föld és kincsei, stratégiai erőforrásai, az egész természeti környezet hatékony védelmét és hasznosítását, annak szellemében, hogy a Haza egyetlen röge sem eladó! Az ország-kiárusító hazaárulók példás megbüntetését!

4.      Valódi rendszerváltást, az azt elsikkasztók felelősségre vonását, teljeskörű, napjainkig ható átvilágítást, magyar közigazgatást, magyar igazságszolgáltatást, törvény előtti egyenlőséget, a magyarellenes pártok és egyesületek betiltását!

5.      Közös és arányos teherviselést, az elorzott közvagyon visszavételét, az érintett cégek és magánszemélyek vagyonának zárolását, a sokszorosan visszafizetett államadósság törlesztésének megtagadását, magyar nemzeti pénzintézetet!

6.      Az égre kiáltó szociális igazságtalanságok felszámolása érdekében igazságos, a nagycsaládosokat támogató adórendszer bevezetését, az adóhatóság és a számvevőszék elfogulatlan, elsőrendben fehérgalléros bűnözők, honi és nemzetközi maffiák leleplezésére hivatott működtetését!

7.      A tudatos nemzetvesztő politikával szemben családközpontú, nemzetgyarapító társadalom- és egészségpolitikát, a népességcsökkenés megállítását, teremtett világunk, életterünkként történő megőrzését!

8.      A Haza megvédésére képes és hajlandó Honvédséget, idegen befolyástól mentes magyar Titkosszolgálatot, az államalkotó Magyar Nemzet védelmét ellátó Rendőrséget és ezen célokat segítő Nemzetőrséget és Magyar Gárdát!

9.      A Magyar Állam közrendjének és közbiztonságának védelmében a köztörvényes büntetési tételek megemelését, az etnikai alapú bűnözéssel szembeni határozott és erőteljes fellépést, a bevándorlási politika haladéktalan, teljes körű magyarérdekű felülvizsgálatát!

10.     A tömegtájékoztatás szabadságát, a cenzúra eltörlését!

  A magyar- és társadalom-ellenes televízió- és rádióadók, sajtótermékek betiltását, a kereskedelmi TV-csatornák jogtalanul elengedett köztartozásainak          felülvizsgálatát, a reklámtevékenység szigorú korlátozását!

11.   Az oktatásnak, a tudománynak, s a kultúrának a Magyar Nemzet szolgálatába történő állítását, minden magyarellenesség - csírájában történő -  elfojtását, az egyetemes,   Istentől   nyert   értékek   megőrzését,   a  világtörténelem  egyik legtöbbet  szenvedett  népe, a  Magyar életigazságainak képviseletét, nemzeti nagyjai hősei  áldozatának,  emlékezetének  és   hagyatékának  következetes védelmét

12.  Minden   országhódító   kinyilatkoztatás    visszautasítását,   valóságalapjának törvényes,  a   Magyar  Állam   szuverenitását  szem  előtt   tartó, körültekintő kivizsgálását,  az  azt képviselő állammal, szervezettel, mindennemű kapcsolat megszakítását,  a   nyilvánvalóan   ellenséges    szándék   érvényre   jutásának megakadályozását! Az EU- és NATO-tagságunk törvénytelen megszavazásának felülvizsgálatáig    a    szerződés    azonnali   felfüggesztését, a megkötött szerződések és egyezmények felülvizsgálatát.

 

 

Nádori   turul2 Szövetség

 

A tiszta ügy"

 

Belépési nyilatkozat

Alulírott-

            Név:……………………………………………………………………………………

           

 

Cím:……………………………………………………………………………………

 

 

Telefon:………………………E-mail:……………………………………………….

 

 

Skype:……………………….. Egyéb:……………………………………………….

 

-kijelentem és aláírásommal hitelesítem, hogy elfogadom a Nádori Szövetség örökérvényű alapító határozatát arról, hogy a nemzeti minimumunkat megcsonkítani, liberalizálni, szellemiségétől eltérő programot mellérendelni nem lehet és ellentétes álláspontot senki sem képviselhet.

 

Elfogadom, hogy ellentétes álláspont esetén a tagságom automatikusan megszűnik!

 

Előttünk, mint a Nádori Testület  vezetői előtt, esküt teszek, hogy a

rám rótt kötelességeimnek és eskümnek mindenkoron és

minden körülmények között eleget teszek!

 

Isten engem úgy segéljen!

 

 

………………………………………………

                                               (Belépő-aláírása)

 

……………………………………                                                 ……………………………………

        ( N.T. )                                                                                                  (N.T. )

 

 

Kelt:…………………………..hely,……év, ………………hó, ……nap.

 

 

A MAGYAROK ISTENE VELÜNK VAN!

---------------------------------------