Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2008. április 26., szombat

792 - Vona Gábor el nem hangzott beszéde a nemzetközi cigánykonferencián

Von: Péteri Attila Árpád [mailto:pa01@interware.hu]
Gesendet: szombat, 2008. április 26 19:23
An: Kutasi József

Betreff: Vona Gábor el nem mondott beszéde!

 

-----Original Message-----
From: Jobbik Magyarországért Mozgalom
Sent: Saturday, April 26, 2008 1:08 PM
Subject: Vona Gábor el nem hangzott beszéde a nemzetközi cigánykonferencián

 

Nagy örömemre szolgált, amikor felkértek az április 25-ei "Konfliktus és együttműködés Közép-Európában" című, a budai Várban tartandó konferencián való felszólalásra. Ahogy az várható volt, a meghívottak listáján való jelenlétem sokak számára vörös posztónak bizonyult. Sajnálom, hogy a szervezők valódi demokratikus vita iránti szándékuk miatt ilyen kellemetlen helyzetbe kerültek. Bár a meghívásomat nem mondták vissza, amelyet ezúton is megköszönök, magam döntöttem úgy, hogy a konferencián való felszólalástól eltekintek. Nem kívánok jó szándékú kezdeményezések kisiklatásához hozzájárulni, aljas provokációknak táptalajt adni, mert bennem a probléma megoldására és nem figyelemelterelésre van szándék. Az acsarkodóknak ezúton is megköszönöm azt a publicitást, amelyet segítségükkel újfent megkaptam. Becsületem azt kívánja, hogy a konferencián el nem mondott, de megírt beszédemet sajtóközlemény formájában ismertessem meg a közvéleménnyel.

 

Budapest, 2008. április 25.

 

Vona Gábor

 

 

Hölgyeim és Uraim! Tisztelt jelenlévők!

 

Nagyon köszönöm a meghívást, és azt a számomra igen ritka lehetőséget, hogy

napi szinten lenácizott politikusként végre ne mások mondják el, mit

gondolok én, hanem azt magam tehessem meg.

 

Azt hiszem, abban - politikai hovatartozástól függetlenül - egyetértünk,

hogy a magyar-cigány együttélés kérdése a magyar társadalom egyik, talán a

legsúlyosabb problémája. A sajátos magyar helyzet azonban az, hogy a

megoldás felé vezető úton az elmúlt 18 évben még az első lépéseket sem

tettük meg, sőt sok szempontból hátrafelé haladtunk. Egy betegség

gyógyítása során az első lépés mindig a megfelelő diagnózis felállítása

lenne, hiszen annak hiánya vagy rossz megválasztása esetén a beteget szinte

biztos, hogy félrekezeljük. Sajnos nálunk ezt az első lépcsőfokot sem

sikerült megmásznunk, a közélet szereplői még a valós diagnózis

felállításával is adósak. Ennek számtalan oka van, engedjék meg, hogy ezek

közül három igen makacs, a helyzet tisztázását akadályozó jelenséget

kiemeljek.

 

A nehézségek már a legalapvetőbb, a kommunikációs szinten elkezdődnek. A

cigánykérdésről ugyanis sok esetben tilos beszélni, és ha ez valamilyen ok

folytán már nem tartható, akkor pedig az érdemi vita válik teljes mértékben

lehetetlenné. A cigánykérdéshez kritikusan hozzáálló vitapartner homlokára

ugyanis ilyenkor azonnal ráütik a rasszista bélyeget, így az illetővel a

"politikailag korrekt" szereplőknek már szóba sem kell állniuk.

 

A második, a diagnózis felállítását nehezítő tényező az előzővel szorosan

összefügg. A "rasszistáktól" megtisztított vitapartnerek ugyanis ezután már

boldogan és akadály nélkül folytathatják a cigány-magyar kérdés

rózsaszínűre mázolását. Fonhatják tovább a probléma körül a hazugság egyre

vaskosabb leplét. Ezzel azonban, akaratuk ellenére - egyesek szerint

akaratuk szerint - csak súlyosbítják a helyzetet, hiszen a médiában a hazai

cigányságról rendszeresen megjelenített idillikus kép teljesen

ellentmondásban van a társadalmi tapasztalattal. Itt hagy' jegyezzem meg,

hogy a "main-stream"-et képező szociológusok által felháborodottan

ismételgetett és rendszerint a magyar emberekkel kapcsolatban használt

előítélet szó téves. Nem hinném, hogy a történelme során folyamatosan

idegen népeket befogadó és integráló magyarság társadalmi szinten

előítéletes lenne. Bármennyire is blaszfémia kimondani bizonyos körökben,

de a magyar emberek averziói a cigányság irányába nem előítéletek, hanem -

sok esetben a saját bőrön átélt - tapasztalások következményei.

 

A diagnózis felállításának harmadik, tabuszerű akadálya, hogy a jelenlegi

politikai elit képtelen az önkritikára, képtelen szembenézni és kimondani a

tényt, hogy a 18 éve folytatott cigánypolitika csődöt mondott. A közélet

szereplői úgy viselkednek, mint az a felszarvazott férj, aki minden este

észrevesz egy szekrényből kilógó szőrös lábat, de nem vesz tudomást róla,

mert hite szerint a felesége és közötte ideális a kapcsolat. Ugyanígy a

hazai politikusok között szinte egyáltalán nem téma a vidéken, különösen

Kelet-Magyarországon eluralkodott terror és agresszió. Szinte naponta

hallják az újabb és újabb brutális bűncselekményekről a híreket, de ők

inkább eltakarják az arcukat mindenféle statisztikákkal teleírt,

valóságidegen papírosokkal. Ez a strucc-politika azonban nemcsak a

diagnózis felállításának áll az útjában, de a politika felelősségét is

súlyosbítja. Az Olaszliszkán leadott ötven ütésből szimbolikus értelemben

legalább kéttucatért az a közélet a felelős, amely tehetetlenül mindent a

szőnyeg alá söpör.

 

A megfelelő kórkép megrajzolását akadályozó tényezők sora bizonyára

folytatható, számomra ez a három tényező tűnt a legkonokabb akadálynak. Ha

a vitákban részt vehetnének végre a "szkeptikusok", anélkül hogy kiátkozná

őket a neoliberális politikai kánon, ha a cigányság helyzetét a megszólalók

nem akarnák szebbnek és jobbnak feltüntetni, mint amilyen, ha a jelenlegi

parlamenti pártok végre beismernék – még ha nem is Gyurcsány Ferenc hírhedt

szavaival -, hogy csődöt mondtak, akkor talán elkezdhetnénk végre magával a

gyógymóddal is foglalkozni.

 

De mi is a gyógymód? A probléma összetettsége miatt minden bizonnyal több

szintű és több irányú gyógykezelésre van szükség. A magam részéről a

teljesség igénye nélkül négy, a megoldás felé mutató feladatot szeretnék

külön kiemelni.

 

Mivel a magyarok idegengyűlöletét bizonygató, koncepciózus kutatásokkal már

tele a padlás, elsőként szükségesnek tartanám, hogy a hazai cigányságról

készüljön egy átfogó és megfelelési kényszerektől mentes felmérés.

Mondhatnám úgyis, ismerjük meg a beteget magát. Sejtéseink vannak, de

pontos ismereteink alig. Jelenleg nem tudjuk, hogy hány cigány ember él

Magyarországon. Nem tudjuk, pontosan mekkora az a demográfiai dinamika,

amellyel lélekszámuk nő. Nem tudjuk, milyen a valós anyagi, szociális

helyzetük. Nem tudjuk, a cigányság milyen szerepet tölt be a

nemzetgazdaságban, mekkora a hozzájárulása és mekkora a fogyasztása. Nem

tudjuk, a cigányság mekkora részét érinti a kriminalizálódás. Nem tudjuk,

milyen érzelmeket táplálnak és viselnek a többségi magyar társadalommal

kapcsolatban. Nem tudjuk, él-e a cigányság egészében őszinte szándék az

integrációra és a normakövető életmódra? A kínzó kérdéseket folytathatnánk,

de ezek megemlítése is elég ahhoz, hogy belássuk, amikor a cigányságról

beszélünk, jobbára a sötétben tapogatózunk.

 

A vidéken eluralkodott erőszak nem hagyható megfelelő válasz nélkül. Az

államnak kötelessége a polgárok biztonságát megadni. Elszomorító, amikor

emberek nevük elhallgatását kérve arról panaszkodnak, hogy az adójukból

fizetett rendőrség nem védi meg őket. Elszomorító, hogy rendőrök nevük

elhallgatását kérve arról panaszkodnak, hogy nem mernek intézkedni, mert

félnek, hogy a magyar jog őket hurcolja meg. Elszomorító, hogy

polgármesterek nevük elhallgatását kérve levelekben könyörögnek a Magyar

Gárdának, hogy tegyen már végre valamit, mert ő tehetetlen. Lehet vitatni a

cigánybűnözés kifejezés jogosságát, lehet versenyt űzni az

elhatárolódásból, de ettől, úgy tűnik, még nem marad a bicska a zsebekben.

Itt nincs szükség mindenáron a törvények szigorítására, a rettegésben élők

már a jelenlegiek betartatásáért is hálát adnának.

 

Egy őszinte és valódi megoldási stratégia számára nem kerülhető meg a

jelenlegi szociális támogatás rendszerének újragondolása. Itt különösen a

rendszeres szociális segélyről és a családi pótlékról, mint arról a két

támogatási formáról beszélek, amellyel a cigányság él, illetve visszaél.

Természetes, hogy egy európai, modern társadalom szükségét érzi a szociális

gondoskodásnak, de ez nem jelentheti azt, hogy lyukas hordóba hordjuk a

vizet. Itt viszont erről van szó. A rosszul kitalált és annál is rosszabbul

működtetett segélyezés ugyanis amortizálja a cigányságnak a munkához való

hozzáállását és újratermeli a bűnözést. A Jobbik szerint a rendszeres

szociális segélyt egyrészről közmunka kötelezettséghez kell kötni, másrészt

a segélyt nem készpénzben, hanem alapvető szükségletek kielégítésére

fordítható - élelmiszer, ruha, gyógyszer, iskolai felszerelés stb. -

jegyekben kell folyósítani. A családi pótlék kapcsán pedig meg kell

fontolni, hogy az csak két vagy három gyermekig járjon, afelett pedig

adókedvezmény formájában lehessen igénybe venni. A segélyezés ilyen

átalakítása révén az állam így nem csak fenntartaná szociális

kötelességeinek ellátását, hanem lépéseket tenne a cigányságnak a munka

világába való vezetése felé.

 

Végül el kell mondani azt is, hogy a megoldás kulcsa valójában nem a

magyarság, hanem a cigányság kezében van. A magyar társadalom véleményem

szerint már mindent megtett a cél érdekében, a labda most a roma térfélen

pattog. A kilátások nem túlságosan jók, mivel a jelenlegi kisebbségi

vezetők képtelenek feladatuk ellátására. A kérdésre a választ, hogy ennek

az alkalmatlanságnak az oka csupán a szükséges képességek hiánya, vagy

esetleg tudatos szándék, mindenki döntse el maga. Mindenesetre sokan vélik

úgy a cigányság soraiból is, hogy az OCÖ jelenlegi vezetőinek igencsak

jövedelmező saját népük nyomora. Minden bizonnyal meglepő, hogy egy

politikus mondja ki, de a romavezetőket ki kellene emelni a politikai

koordináta-rendszerből, mert ha továbbra is közéleti sakkbábuk

tologatásának függvénye marad ez a súlyos társadalmi probléma, félő, hogy

részben egyet kell értenem Kuncze Gáborral. Ő ugye, azt mondta, a cigányok

bűnözése megélhetési bűnözés. Bár ennek általánosságát én tagadom, de az

SZDSZ-es ex-elnök a cigányság vezető rétegét illetően akarata ellenére is

telibe talált. A romavezetők kasztja tehát továbbra is vár a maga

rendszerváltozására, reméljük nem sokáig.

 

A megoldás ügyében négy teendőt emeltem ki: a cigányság általános

állapotáról készítendő felmérést, a bűnözés visszaszorítását, a segélyezés

újragondolását és a kisebbségi vezetők megtisztulásának szükségességét. A

tőlem, tőlünk rendszeresen elhatárolódókkal ellentétben nem gondolom, hogy

bármelyik általam javasolt elképzelés ne képezhetné vita tárgyát. Sőt, a

magam részéről sürgetem az érdemi párbeszédet és üdvözlöm az érdemi vitát.

Nagy a felelősségünk, mert emberéletek múlnak azon, hogy mi, a közélet

különféle képviselői találunk-e végre megnyugtató megoldást. Az

iskoláztatás, a munkahelyteremtés és az integráció jelszavak üres

mantrázása ugyanis sehová sem vezet, mert a célok ismételgetése még nem ad

felmentést a megoldások rögös útján való végighaladás alól.

 

Még egyszer köszönöm a lehetőséget, hogy megszólalhattam! Kívánok ennek a

konferenciának sok sikert, a cigányságnak erőt és hiteles vezetőket az

előtte álló feladatok teljesítéséhez, a magyarságnak pedig szebb jövőt!