Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2008. április 17., csütörtök

733 - Halász József: Mi a sorrend: előbbEurópa, aztán Magyarország, vagy fordítva, vagy együtt a kettő?

Von: "Halász József dr." [mailto:hjozsef@pannoniatv.hu]
Gesendet: csütörtök, 2008. április 17. 15:32
An: Kutasi József

Betreff: Mi a sorrend: előbb Európa, aztánMagyarország, vagy fordítva, vagy együtt a kettő?

 

Válasz Kovács Jánosnak és dr. Bene Gábornak

Természetesen az "együtt a kettő" a helyes sorrend, mert Európának ugyanaz volt az érdeke, mint Magyarországnak, már 907-ben is, és most is az. 907-ben Magyarország megőrizte szabadságát, Európa elvesztette. A magyarság akkor is mintát adott az emberi életre a szeretet és hűség alapú szabadsággal. Akkor Európa nem látott csak nézett.

Most Európa látóvá vált, és kezd megvilágosodni.
Eddig mindössze 9 ország erősítette meg az emberiségellenes Lisszaboni Szerződést és - bárhogyan is ellenkezett Brüsszel, a társadalmi, politikai és gazdasági mélyrepülésben szenvedő, és a mélyrepülés okát felismerő - Írország fenntartotta magának alkotmányos jogát: népszavazással fog dönteni önmaga halálos ítéletének elfogadásáról vagy elutasításáról. (Hol tart a Lisszaboni Szerződés ratifikációs folyamata?)
Angliában a Blair-követő Gordon Brown ugyanazt a vesszőfutást éli meg, amit itthon Gyurcsány Ferenc. (Mélyponton Gordon Brown brit kormányfő népszerűsége - magyarhirlap.hu MTI 2008-04-14 )
A kettőnek ugyanaz az oka: hatalomra jutását eredményező ígéret-betartást kérnek számon mindkét kormányfőn, a különbség "mindössze" annyi, hogy Gyurcsánynál a jelen tarthatatlansága, Brown-nál a jövő kilátástalansága váltotta ki a felháborodást. Ez utóbbi pedig abban mutatkozott meg, hogy Brown elődje, Tony Blair megígérte a népszavazást a Lisszaboni Szerződés megerősítésének feltételeként, Brown pedig - ígéretével ellentétben - ezt nem akarja teljesíteni.
Silvio Berlusconi győzelme valószínűsíti, hogy Olaszországban megerősítik a Lisszaboni Szerződést, de nyilvánvalóan beválthatatlan új ígérete ("Az EU-nak szüksége van egy ’csúcsvezetői csapatra’, amely gondoskodik arról, hogy az unió jelentős tényező legyen a világban.") nemcsak az ő, hanem az ottani teljes "jobboldal" csúfos végét fogja jelenteni, ugyanis a jelenlegi liberális-kapitalista rendszerű föderációban gondolkodik és nem a Szent Korona természetes értékrendjét megvalósító konföderációban. (Berlusconi Európát is meghódítaná - Hvg.hu MTI 2008. április 16. 13:27)

A brüsszeli urak nagyon félnek: még akkor is, ha Magyarországhoz hasonlóan 26 ország parlamentje hazaárulóvá is válik (aminek - legalább Anglia vonatkozásában - nagyon kicsi a valószínűsége), az írországi népszavazáson el fog bukni a Lisszaboni Szerződés, és ezt a második fiaskót már nem fogja túlélni a globalizmus liberalista-kapitalista diktatúrája.
_______________________

Ezekből a tényekből - mint szillogisztikus premisszarendszerből (a logikai következtetés előzményrendszeréből) - egyenesen következik a logikus konklúzió (következtetés):

-

a föderáció fenntartása minden állam és az államokat alkotó minden nemzet függetlenségének végleges halálát jelenti, tehát ennek megszűntetése közös érdek, amit csak

-

a globalizmus - mint minden diktatúra - fennmaradásának legfőbb eszköze, a megosztottság helyébe lépő, cél elérésére létrejött egység megteremtésével érhetünk el.

_______________________

A célmeghatározás (stratégia) tehát a következtetés alapján nyilvánvaló. Ez - ugyancsak logikusan - kijelöli a cél elérésének fő taktikai részeit:

1.

Magyarországon kell a Szent Korona értékrendje szerinti független államot megteremteni, a globalizmus liberális-kapitalizmusra épülő rendszerét elvetve a Szent Korona értékrendjét követő, nemzeti egység létrehozásával,

2.

ezzel párhuzamosan az Európai Konföderáció alapjait le kell rakni, két okból:

 

 

=

minden európai ország és nemzet számára legyen kiutat meghatározó, választható lehetőség (alternatíva) a globalizmus liberális-kapitalista rendszerével szemben,

 

=

az EU összeomlása idejére az erőszakos nemzethalál ellen legyen meg a természetes védelem minden állam és nemzet számára, az államok és nemzetek értelem és érzelemegyesítő sorsközösség vállalásával (szolidaritással).

_______________________

A két taktikai rész alapjainak megteremtése egységes feladat, amelyet két párhuzamos tevékenységgel kell végrehajtani:

1.

A Szent Korona értékrendre épülő, magyar és európai Alkotmány és Alaptörvény tervezet elkészítése.
Ehhez a munkához igen sok értékes anyagot kaptam. Amíg ezek tervezetével el nem készülök, a telefonomat kikapcsolom, és egyetlen levélre sem válaszolok. Ez idő alatt a kapcsolatot tartják: dr. Feledi István (i.feledy@t-online.hu, 70/2188993) , Fetzer János (info@hi5.com, 30/3612213), v. Gálfalvy Gallik Béla (gb11@chello.hu, 20/3172329) és Perjés Andrea (pandrea@pannoniatv.hu, 20/3921139).
Amikor elkészül a terv (várhatóan április végére) nyilvános társadalmi vitára bocsátom, az alábbiak szerint:

 

 

-

Azokkal az emberekkel vitatom meg először, akik

 

 

 

=

Magyarországon javaslatot tettek,

 

 

=

a Függetlenség/Demokrácia EU Parlamenti képviselőcsoport vezetőjével és az EU Parlament véleményt mondani akaró tagjaival, szakértőivel.

 

 

A vita eredményét átvezetjük a terveken (ez május 15-ig befejeződik).

 

 

-

Az első vita alapján módosított

 

 

 

=

Magyarországra vonatkozó tervet sokszorosítjuk és területenkénti, valamint társadalmi csoportonkénti vitára bocsátjuk,

 

 

=

Európai részét a Függetlenség/Demokrácia Képviselőcsoport európai társadalmi vitára bocsátja.

 

 

-

A társadalmi vitát június végéig lefolytatunk.

 

2.

A magyar egység szervezése:

 

 

-

A szervezés az egységteremtés követelményének megfelelően a Szent Korona Szolgálatot végző emberek tevékenységének összehangolásával, és nem a megosztó pártrendszeren belül történik.

 

 

-

A szervezés alapja: ahol lehet, a törvényes előírások betartásával, mint Európa számos országában
Az EU és az EK (Európai Konföderáció) közötti különbség általános megismertetése és ez alapján az előzetes akaratnyilvánítás kifejezése aláírásgyűjtéssel és népszavazással.
Eszközök:

 

 

 

=

"Az önigazgatás (szubszidiaritás) Pajzsa a Magyar Modell" c. írt tanulmány után.

 

 

=

.A "Veled Európa, de nélküled EU!" c. könyv, DVD és Fixtv műsor.

 

 

 

=

"Magyarország elvesztésének 12 EU-stációja" - (német nyelven)

 

 

=

"Egyetért-e azzal, hogy az Európai Unió Alkotmánya helyébe lépő Lisszaboni Szerződés megerősítését Magyarország elutasítsa?" szövegű aláírásgyűjtő ív.

 

 

 

=

akaratnyilvánító (nem OVB által jóváhagyott) népszavazás a törvényes választói arányt elért teleüléseken.

 

3.

EU Parlamenti és Magyar Országgyűlési képviselőjelölés

Az EU Parlamenti képviselőválasztás 2009-ben lesz. Magyarországon vagy előrehozott, vagy rendes (2010-ben) képviselőválasztás lesz.
A jelölés alapja a Szent Korona Önigazgatási Rendszere, amely kizárja a pártérdek érvényesülését a társadalom egészének érdeke fölött.

Mivel az EU Parlamenti képviselő- és az Országgyűlési képviselő választásokon csak pártok indulhatnak, a választásokon a Szent Korona Szolgálatot végző személyek a PAJZS választási pártot használják fel erre. Az idei taggyűlésen a megfelelő előkészületeket (esetleg névváltoztatást is) elvégezzük. A PAJZS párt a törvényes minimális taglétszámú - 11 fő -, és a képviselőjelölésbe nem szól bele, teret nyitva a Szent Korona Önigazgatási rendszere érvényesülésének.

Azokon a területeken, ahol sikeres lesz a Lisszaboni Szerződést elutasító népszavazás, megvan a bázis az alsóházi (egyéni) képviselőjelölésre.
Azokban a társadalmi csoportokban, amelyek nevében részt vesznek az Alkotmány és az Alaptörvény társadalmi vitájában, el tudjuk végezni a felsőházi (listás) képviselőjelölést megyénként és a társadalmi csoportok jelöltjei - társadalmi egyetértés alapján - kiválasztják az EU parlamenti képviselőjelölteket.

 

4.

Jelmondatok:

"Veled Európa, de nélküled EU!"
"EU nem, EK igen!" (köszönöm Katona Ferencnek)
Szeretettel kérek mindenkit, hogy további, a célt és az eszközöket kifejező javaslatokat adjanak!

 

5.

Támogatók

A legfőbb támogatót nem kell senkinek bemutatnom.
Az anyagi támogatás nagyon fontos, de csak akkor szabad elfogadnunk, ha a támogató azt önzetlenül teszi. Semmilyen alku nem lehet!
Annak, aki az "Istenszülő feladatának végzésével kegyelmezett" (Molnárfi Tibor), el kell indulnia a porszemmé válás útján, és teljesítenie kell Szent Korona Szolgálatát, "akár akarja, akár nem, akár tud róla, akár nem" és - hozzátéve Molnárfi Tibor gondolatához - akár van pénze, akár nincs.

Az elmúlt jó néhány év azt mutatta, hogy segély kunyerálása nélküli munkanélküliként (napszámosként), majd minimál-nyugdíjasként (most 58 ezer forint) és néhány kisember - mindig szükséges és elégséges - anyagi támogatásával is lehet olyan eredményt elérni, ami közel visz bennünket Németh László célmeghatározásához: "mintát adni az emberiségnek az emberi életre"!

Kelt Szegeden, 2008. április 17-én.
A krisztusi örök értékrend szerinti magyar szeretettel:
Halász József, a Szent Korona alázatos szolgája

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------