Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2008. április 21., hétfő

757 - Mindezt kifejezve, mindenki számára példát mutatva legyünk tehát minél többen az SzDSz központi irodaháza előtt a MÖM által szervezett tüntetése

Von: Vass István [mailto:istvan.vass@invitel.hu]
Gesendet: hétf
ő, 2008. április 21. 17:04
An: Kutasi József
Betreff: Cionizmus

 

Tisztelt Sajtó!

A csatolmányban van egy írás, amiből láthatják a képet: Miképpen látszik  magyar szemmel a cionizmus. Önök is képet alkothatnak arról, a maguk számára, hogyan is néz ki fletó "fasizmusa", s az a rettenetes, undorító antiszemitizmus, amivel riogat a pojáca.

De ne feledjék: MAGYARORSZÁG A MAGYAROKÉ.

Nemzettel a Hazáért Összefogás Közössége

Vass István

Cionizmus?

(az anticionista-pártellenes tüntetés elé)

 

 

Egy mozgalom, amely azért jött létre, hogy a zsidóságot az „ősi lakhelyre”, Palesztinába, Izraelbe vezesse vissza.(cél az Izrael Földjére való felmenetel, az ALIJA) Valamint azért, hogy a világban szétszóródott zsidóság érdekeit védje.

 

Az „ősi lakhely”? Amely Dávid és Salamon királyok alatt ugyan virágzott egy ideig, ám többnyire idegenek uralma alatt létezett?

Babiloniak, Asszírok, Perzsák, egyiptomi Ptolemaiosok, szíriai Szelekuidák, s a Rómaiak fennhatósága alatt élt ezen „ősi lakhelyen” az önálló államiság fenntartására képtelen zsidóság.

Az 1897-ben létrejött cionista világszervezet, részben elérte célját, amikor 1948-ban kikiáltották Izrael államot.

Ám, az újkori zsidó állam megalakulását, és fenntartását is erőszak, a szomszéd népekkel való szembenállás, háborúskodás, a Palesztin nép terrorizálása, elnyomása jellemezte és jellemzi mind a mai napig.

 

A zsidó állam más népekkel összhangban, békés együttműködésben ma sem képes létezni.

Csakis erőszak útján.

A diaszpórában élő, a világban szétszóródott zsidók érdekeit pedig, nem védik, hanem ráerőszakolni igyekeznek az őket befogadó népekre.

 

Ezeknek a szórványzsidóknak eszük ágában sincs menedéket keresni, és találni erőszakosan megszerzett „ősi lakhelyükön”. Ma már nyíltan, kimondva, azon igyekeznek, hogy a befogadó nemzetet alávessék, területüket, javaikat, értékeiket fondorlatos úton megszerezzék, s kvázi, „újkori lakhelyet” alakítsanak ki ott, mindenek felett a maguk számára.

 

Hazánkban is ezzel próbálkoznak. Simon Peresz pofátlan kijelentésének megvalósításához a magyar közéletben, szinte minden politikai pártban, de legfőképpen az SzDSz-ben meglévő hazai zsidók készséges igyekezetét, segítségét használják.

 

A cionizmus sem, a zsidóság sem, és az SzDSz sem az, aminek első felületes ránézésre látszik. Nem az, aminek mutatják magukat.

A cionizmus nem egy nép jogos érdekeit, létét, fennmaradását szolgáló, tiszteletre méltó eszmeiség, hanem egy sunyi, erőszakos, törtető, más népek számára ártalmas, képmutató szándék.

Az SzDSz „tündöklése” és elérkezett bukása között, már minden elképzelhető aljasságot, rombolást, hazaárulást elkövetett e cionizmus szolgálatában.

A zsidóság, nagy általánosságban, igen ritka egyedi kivételekkel, mind a világban, mind hazánkban, mind a történelmi folyamatokban, önös érdekű, gátlástalan, mindent és mindenkit bekebelezni igyekvő fantomnép, amely e tulajdonságok miatt, valójában minden más népnek örök ellensége.

Hazánkban is ez a hármas jelenti a magyarellenes, országromboló, nemzetpusztító, gátlástalan, egyedüli és valóságos ellenséget.

Ezért kell keményen fellépnünk vele szemben. A magyarság, ha lassan is, de ébredezik. Mutatják ezt a népszavazás eredményei, a népszerűségi listák értékei, de még mindig nem teljesen világos a kép. Még sokan nem látják, hogy a Parlamentben „egy párt van”, s nincsenek ott valós korlátai az aljasságnak.

 

A mi feladatunk, a nemzeti radikálisok feladata az, hogy tovább élesítsük a képet, hogy az élére álljunk az elégedetlenségnek, a Magyarság ébredező, jogos indulatait megfelelő irányba tereljük.

Minden eszközzel, folyamatosan küzdenünk kell a nemzeti érdekeinkkel szembeszegülőkkel, mindazokkal, akik képtelenek beilleszkedni Hazánk életébe. Valójában már megroppantottuk a derekukat.

A kókák, horngáborok, gyurcsányok fémjelezte sunyi törtetés bukásra áll. Egymást is szapulva, marva tülekednek a mentőövért. Szánnivalóan megmosolyogtató az ide-oda kapkodás, az antifasiszta ripacskodás, a bunkó kuncze-messiás feltűnése, az önkormányzatok elleni szűk körű lehallgatási-puccskísérlet, a kormányzati káosz, ez az egész fletói kupleráj.

 

Magyarország a magyaroké. Az államalapító Magyar Nemzeté, és minden befogadott, államalkotó egyéb nemzetiségé, akik tiszteletben tartják nemzeti érdekeinket, és azokhoz alkalmazkodnak.

Akik viszont erre képtelenek, akik ennek ellene tesznek, azokat kiűzzük Hazánkból, s egy szál gatyában indulhatnak „Ősi lakhelyükre”, ha van nekik.

Mindezt kifejezve, mindenki számára példát mutatva legyünk tehát minél többen az SzDSz központi irodaháza előtt a MÖM által szervezett tüntetésen, április 30-án, este 18 órakor.

 

Nemzettel a Hazáért Összefogás Közössége

Vass István

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kutasi József – POLITIKAI HÍRFUTÁR:

Figyelem!

Az írások, képek, valamint a linkelt oldalak tartalmáért, mely nem a mi álláspontunkat képviseli, nem felelünk. Azért csak a szerzők vállalják a felelősséget!

Achtung!

Für die Inhalte der Texte, Bilder sowie verlinkten Seiten, die nicht unseren Standpunkt widerspiegeln, sind wir nicht verantworlich. Für diese übernehmen nur die Autoren die Verantwortung!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------