Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2008. április 18., péntek

740 - Azt keressük, hogy hogyan tudjuk Hazánkat felszabadítani, és nem azt, hogy miért nem lehet ezt megtenni!

 

Von: "Halász József dr." [mailto:hjozsef@pannoniatv.hu]
Gesendet: péntek, 2008. április 18. April 2008 11:29
An: Kutasi József

Betreff: Veled Európa, de nélküled EU!

Felkészülés!

Magyarország legkisebb településén éppúgy, mint Budapesten érvényesítenünk kell az önkormányzatiságot, korlátozás nélkül.
Ezért minden településnek önállóan kell megszerveznie többségi akaratnyilvánítását a föderáció fenntartása mellett vagy a konföderációra történő áttérésre.

Szeretettel kérem azokat, akik az önkormányzatiság érvényesülését látják a jelenlegi helyzet megoldásának, vegyenek részt a következő folyamatban:

-

Hívják be a http://szksz.hu/vezerlo.html honlapot, kattintsanak rá a táblázatban megyéjük (kerületük) nevére és a megjelenő doc file-t nyomtassák ki. Ez tartalmazza minden település (kerület) legfontosabb adatait, köztük azt is, hogy mennyi aláírás esetén lehet népszavazást tartani.

-

Töltsék le a „Magyarország elvesztésének 12 EU-stációja„ c. röplapot, nyomtassák ki és sokszorosítva terjesszék,

-

Töltsék le a „Egyetért-e azzal, hogy az Európai Unió Alkotmánya helyébe lépő Lisszaboni Szerződés megerősítését Magyarország elutasítsa?” aláírásgyűjtő ívet és településükön (kerületükben) gyűjtsenek aláírást,

-

Amennyiben a településre (kerületre) vonatkozó aláírásszám összegyűlt, akkor szervezzenek településükön (kerületükben) „Népszavazás előkészítő tájékoztatót”. A tájékoztatót célszerű a „Az önigazgatás (szubszidiaritás) Pajzsa a Magyar Modell" c. tanulmány ismertetésével (terjesztésével) alátámasztani.

-

A tájékoztatón kell kihirdetni a népszavazás időpontját és helyét. Erre vonatkozóan rövidesen meghatározzuk a technikai feltételeket.

-

A választók többségi szavazata jelenti a népakaratot, úgy, hogy a többségi szavazat eléri a választók 25 %-át.

-

Amennyiben a népakarat a konföderációra történő áttérés mellett dönt, akkor

 

 

=

a település elnyeri a „Szent Koronát Szolgáló Település” címet és bekapcsolódik a konföderációra történő áttérés munkájába az Országgyűlési és az EU Parlamenti képviselőválasztások sikere érdekében;

 

=

a településen elkezdjük az önellátás megszervezését, amelyre kidolgozott rendszer áll rendelkezésünkre.

Senki ne felejtse el jelmondatainkat:

Veled Európa, de nélküled EU!
EU nem, EK igen!
Azt keressük, hogy hogyan tudjuk Hazánkat felszabadítani, és nem azt, hogy miért nem lehet ezt megtenni!

Kelt Szegeden, 2008. április 18-án.
A krisztusi örök értékrend szerinti magyar szeretettel:
Halász József, a Szent Korona alázatos szolgáj
a

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------