Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2008. április 13., vasárnap

666 - A komáromi MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Iskolaközpont keresztény szellemiségben oktat és nevel több mint 300 diákot — 2-évestől 19-éves korig — óvodában, alapiskolában és gimnáziumban.

Von: marianum@zsgmarianum.edu.sk [mailto:marianum@zsgmarianum.edu.sk]
Gesendet: péntek, 2008. március 21. 20:44
An: Kutasi József
Betreff: Segítséget kérünk

 

Spojená cirkevná škola MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským

Ul. biskupa Királya 30; 945 01 Komárno

MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Iskolaközpont

Király püspök u. 30.; 945 01 Komárom

Tel.: 035/77 30 397, fax: 035/77 33 986

E–mail: marianum@zsgmarianum.edu.sk; web: http://www.zsgmarianum.edu.sk

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

Bízunk az összefogás erejében

„Mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és

innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok

engem (…) Bizony, mondom nektek: amikor

megtettétek ezt egynek e legkisebb testvéreim

közül, nekem tettétek."

(Mt 25,35-36.40)

A komáromi MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Iskolaközpont keresztény

szellemiségben oktat és nevel több mint 300 diákot — 2-évestől 19-éves korig — óvodában,

alapiskolában és gimnáziumban.

A gimnázium Szlovákia egyetlen katolikus alapítású négyéves magyar tannyelvű egyházi

gimnáziuma. Nemcsak katolikus, hanem más felekezetű diákok is tanulnak nálunk. 2000

szeptembere óta fogadja a keresztény nevelésre és oktatásra vágyó fiatalokat.

Már az alapításkor megfogalmazódott a jelentkezők részéről a kollégium iránti igény. Az

első diákok az ország távolabbi részéről is érkeztek, a Csallóköztől Bodrogközig. Őket

különböző állami kollégiumokban sikerült elhelyeznünk, ahol a férőhelyek csak korlátozott

mennyiségben állnak rendelkezésünkre. Sok diákunk albérletbe kényszerül, ami nem kevés

anyagi terhet ró szüleikre, ezért az utóbbi években csökkent a távolabbról érkezők száma.

Ennek következménye, hogy a közösségteremtés, –építés, –ápolás, amely az egyházi iskola

elsőrendű feladatai közé tartozna, a háttérbe szorul. A kollégium nem titkolt célja, hogy a

szórvány– és peremvidéken élő magyar gyerekeknek nemzetiségüket megőrző szellemi

műhelyt biztosítson.

Égető szükség van tehát a kollégiumra. Sok fejtörés, imádságos töprengés, lehetőségeink

számbavétele után az iskolaépület melletti kis ház átépítése látszott a legjárhatóbb útnak. Az

épületet a helyi plébánia bocsátotta a rendelkezésünkre, amelyet Szent Imre születésének

1000. évfordulója alkalmából Szent Imre Kollégiumnak neveztünk el.

A tervezés után a kivitelezés következett. 2004-ben kezdődött az átépítés az alapok

megerősítésével, majd az épület egy emelettel bővült. 2007 végén tető alá került a Kollégium,

sőt az első néhány nyílászárót is sikerült behelyeznünk. Mindez nagyon egyszerűen hangzik,

de rengeteg munka, sok áldozatvállalás áll mögötte. Jóleső érzés, hogy számos jóakaratú

embernek fontos ez az intézmény, voltak plébániák, ahol gyűjtést szerveztek, sok apró

magánadomány is érkezik. Pályázatok útján is sikerült támogatást szereznünk.

— 2 —

Mostanra azonban anyagi lehetőségeink kimerültek. Az építkezés következő fázisaihoz,

illetve a további munkálatokhoz kérjük és várjuk a segítségüket.

A MARIANUM régebbi és újabb történetéhez egyaránt hozzátartozik a tetterőn alapuló

összefogás, hiszen az 1929-es indulás, és az ezt követő újraindítások sem történhettek volna

meg enélkül. Közadakozásból épült fel az iskola, s úgy tűnik, a kollégium felépüléséhez is

széleskörű összefogásra, együttműködésre van szükség. Imádság, jó ötletek, leleményesség,

anyagi segítség: mindezekre szükségünk van!

"Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az kezdjen el valami jót tenni, és

meglátja, milyen sokan oda állnak mellé." – írja Böjte Csaba. Mi is hiszünk abban, hogy amit

teszünk, az jó, s várjuk, hogy álljanak mellénk.

Madarász Róbert, igazgató

Elérhetőségeink:

Cím: Bíró Lucián n. o. (Bíró Lucián Alap)

Ul. biskupa Királya 30

945 01 Komárno

Szlovák Köztársaság

Telefonszám: +421 35 77 30 397

Fax: +421 35 77 33 986

E-mail: marianum@zsgmarianum.edu.sk

Számlaszám (erre várjuk a komáromi Szent Imre Kollégium építésére szánt

adományaikat):

UniCredit Bank Slovakia

6609217004 / 1111

Külföldről történő átutalás esetén:

IBAN: SK56 1111 0000 0066 0921 7004

SWIFT: UNCRSKBX

A kollégiumról és az iskolaközpontról a http://www.zsgmarianum.edu.sk címen

szerezhetnek még további információkat. Spojená cirkevná škola MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským

Ul. biskupa Királya 30; 945 01 Komárno

MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Iskolaközpont

Király püspök u. 30.; 945 01 Komárom

Tel.: 035/77 30 397, fax: 035/77 33 986

E–mail: marianum@zsgmarianum.edu.sk; web: http://www.zsgmarianum.edu.sk

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

Kedves Kutasi József!

Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk innen, a Felvidék szívéből, Komáromból. Azért fordulok Önhöz, hogy a segítségét kérjem abban, hogy felhívásunk a lehető legtöbb helyre eljuthasson.

A komáromi MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium Szlovákia egyetlen katolikus alapítású négyéves magyar tannyelvű egyházi gimnáziuma. E miatt távolabbról is érkeznek hozzánk diákok, a Csallóköztől a Bodrogközig, gyakorlatilag Szlovákia összes régiójából.

2004-től kollégium építésébe kezdtünk, melyhez az átalakítandó épületet a helyi plébánia bocsátotta a rendelkezésünkre. A felépítendő Szent Imre Kollégiumnak nem titkolt célja, hogy a szórvány– és peremvidéken élő magyar gyerekeknek nemzetiségüket és vallásukat megőrző szellemi műhelyt biztosítson. Mindez kisebb pályázatokból, apró adományokból, plébániai közösségek gyűjtéséből, hiszen egyházi intézményként még az Uniós pályázatokba sem kapcsolódhatunk be…

Mostanra azonban anyagi lehetőségeink kimerültek. Az építkezés következő fázisaihoz, illetve a további munkálatokhoz kérjük az Ön segítségét is, hogy felépülhessen a felvidéki magyar katolikusok első középiskolai kollégiuma.

A MARIANUM jövőre lesz 80 éves. Annak idején azért alakult, hogy „a felvidéki katolikus magyarságnak a véréből való papot, tanítót és értelmiséget" neveljen. Ez a cél ma is érvényes, és aktuális. A komáromi Szent Imre Kollégium is az egykori alapítók szándékát hivatott megvalósítani, hiszen diákjaink hite úgy válik igazán élővé, ha a kollégium által megteremthető közösségben lehetőségük nyílik keresztény módon élni a tanulmányaik ideje alatt is. Ezért is fontosnak tartjuk a létrehozását.

Kérem, a levelet ne vegye tolakodásnak! Ha Ön is úgy gondolja, tisztelettel kérem, hogy támogassa a fentiekben (és a levél mellékletében részletesen) vázolt közös igyekezetünket, illetve tegye lehetővé, hogy mások is tudomást szerezzenek  erről a kezdeményezésről.

A Jóisten áldja meg Önt és családját is!

Tisztelettel:
Madarász Róbert, a MARIANUM igazgatója

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------