Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2009. január 19., hétfő

1.689 - Bakos Batu: Gyermekeim! Kicsiny fényszikráim! Szeressétek és fogadjátok el egymást! Nagy a szomorúság a lelkemben, mikor nem ismertek fel testvéretekben.

 

Von: Bakos Batu
Gesendet: hétf
ő, 2009. január 19. 18:24
An: Kutasi József

Betreff: Kegyelmi időm letelt!

 

 

Fáklyáim legyetek!

 

 

2008. 12. 25.

 

Ezen karácsony utolsó azok közül, melyet ilyen formában ünnepelhettek. Elkezdődik a világ megigazítása, a lelkek szétválasztása. Készüljetek, Gyermekeim! Az óra közel, mikor újra találkozhatom Veletek. Újra mondom! Ne féljetek! Szeretetem körbeölel benneteket.  2008. 12. 31. Ezen dátum lezár egy korszakot a Földön, ennek mibenlétét magatok is megtapasztaljátok. Kegyelmi időm letelt! Mostantól csak a lélek által Hozzám fordulók, a benső vezetésemre figyelők találnak meg Engem. Ezen érintésemet az isteni Szellem kiáradása közvetíti felétek. Meg kell állnotok teljes benső Vezetésemben, Isteni Akaratom szerint!

 

Tanítottalak benneteket az évezredek folyamán, prófétáimon keresztül. Eljöttem közétek, hogy megtestesült valóságként hagyjam közöttetek Akaratom. Ezen szavaimat, tanításaimat tovább folytattam a Lélek által, minden korszak befogadó szellemisége szerint.

 

Gyermekek! Elérkezett a vizsgatétel ideje! Ti is számonkéritek gyermekeiteket, hogyan tették sajátjukká földi leckéiket. Megmérettetnek, hogy alkalmasak-e, a tudásuk szerinti utat betölteni. Én is így cselekszem veletek a Mennyei Atyában! A számonkérés ideje elérkezik, hogy megláttassam veletek, a lelki leckék összességében milyen útra jelölhetlek benneteket. Az úton el kell indulni, mert a jelenlegi valóság felszámolásra kerül. Nem szolgálja többé fejlődéseteket, tanulásotokat. A sötétség ideje elérkezik. Pislákoló lámpácskáim összegyűjtöm benne, hogy égő fáklyaként világítsanak, amíg e kornak végképp leáldozik az ideje, és sötétség borul a Földre, mert elvonom Fényemet. 

 

Mindezen eseményekig szólítom Gyermekeimet! Álljanak fel Mellettem teljes hittel, bizalommal és szeretettel!

Engedjétek, hogy vezesselek benneteket! Mindenkit a saját útja és elhívása szerint, csak is a szív hangjain át.

Szolgáljon tanulságként számotokra, hogyan tépázta meg lelketeket az ellentét szellemisége!

 

Az Én Igém egyszerű és tiszta! Azért, hogy példázataimon keresztül az alaptörvényeket a legegyszerűbb lelkek is megértsék, és szívüket kinyissák Előttem. A ti dolgotok, hogy ezt átadjátok testvéreiteknek. Kinek hogyan rendeltem! Vannak azonban elrejtve mélyebb szellemi igazságaim. Akiknek van füle a hallásra, és szemei megnyíltak a látásra, értik azokat.

 

Ők ezzel a tudással szolgálnak felétek, hogy ébredjetek! Földi életem során tanaimnak alapjait átadtam, erre épülnek Örökkévalóságom igazságai.

Akit erre a munkára hívtam el, kitaszítja a világ sötétsége, mert a Fény Világainak örökkévaló igazságaiból meríthet - Kegyelmem erejével.

Ezen igazságok még el vannak fedve előttetek. Elég néktek az Én kegyelmem, mely szerint vezetlek benneteket.

 

Méltón Rám figyelve adjátok át, amit tanítok néktek! Szavaitok ekkor utolérik a lelkeket, akiknek az rendeltetett.

 

Nem tudjátok, mert el van fedve előttetek, milyen örökkévaló szellemiség áll mögöttetek, kik is vagytok valójában! Vigyázzatok! Meg ne szomorodjon a ti lelketek, mikor fellebben a fátyol előttetek! Ráébredhettek, hogy olyan lelkeket akartatok tudásotokkal meggyőzni igazatokról, kik messze felettetek állnak szellemi igazságaim megértésében. Megtévesztett benneteket a szelíd, alázatos lelkiség, mert nem figyeltetek tanításaimra, mely szerint a legkisebbek, a legegyszerűbbek között rejtettem el legnagyobb tudású gyermekeimet.

 

Ők már alkalmasak arra, hogy a világgal szemben éljenek.

 

Gyermekeim! Kicsiny fényszikráim! Szeressétek és fogadjátok el egymást! Nagy a szomorúság a lelkemben, mikor nem ismertek fel testvéretekben. Nem értitek őt, s ezért ördögöt kiáltatok arra is, akiben Isten legmélyebb igazsága lakozik. Ezért tanítom néktek, ne ítéljetek elfedett állapototokban! Cselekedetetekkel a Lélek ellen és a lelketek Örökkévaló Fényszikrája ellen vétkezhettek.

 

Legyetek alázatos lelkűek, törekedjetek benső békétek elérésére és megtartására! Bölcsességgel szóljatok és cselekedjetek a szíveteken át Vezetésemben, és megtaláljátok az egységet, és az igaz testvéri szeretet erejét, hogy fáklyáim lehessetek!

Áldásom kísér utatokon.

 

Úr Jézus

----------------------------------------------------