Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2009. január 23., péntek

1.714 - Emlékeztető: amely készült 2009. január 21-én, a Szent Korona Szolgálat és a Magyarok Szövetsége egyeztető tárgyalásáról.

Von: "Halász József dr."
Gesendet: csütörtök, 2009. január 22. 18:41
An: Kutasi József
Betreff:
Együttműködési lehetőség
!

Emlékeztető: amely készült 2009. január 21-én, a Szent Korona Szolgálat és a Magyarok Szövetsége egyeztető tárgyalásáról.

 

Jelen vannak: Dr. Halász József, Perjés Andrea, Vukics Ferenc, Herpai Sándor

Együttműködési lehetőség:

HJ: Ahhoz, hogy ki tudjuk dolgozni a 15 szakterület jövőjét, meg kell határozni a Szent Koronával kapcsolatos irányelvekből származó alapokat, hiszen e nélkül káosz léphet föl a jövőkép kidolgozása során. Ennek egy változatát elkészítettük, melyet felajánlunk egyeztetési anyagnak

A Szent Koronának két része van: a személyi és a területi rész. E kettőben az egységet kell keresni. A személyi rész csoportokra bontható, melyek együttműködési irányelvekkel szabályozhatóak.

VF: A mi alapvetésünk: A nemzet egységének megteremtése. A Magyarság legfontosabb eszménye mindig is a szabadság eszmény volt, aminek megtestesítője a Szent Korona.

Eddig sok munkát végeztek az emberek, de nem egyeztettek egymás között. Előre csak fokozatosan lehet haladni: egy lépcsőfokra fel kell lépni ahhoz, hogy tovább tudjunk menni a lépcsőn.

 PA.: Fontosnak tartjuk, hogy induljunk az EU-s választásokon az Európai Konföderációs szerződésre vonatkozó elvek alapján. Ebben szeretnénk Önökkel egyeztetni az álláspontokat. A SzKSz-nek már ki van építve az országos támogatói köre.

VF.: A MSz nem új szervezet, hanem több ezer éves, ami minden más szervezet részére kíván egységes nemzeti kereteket bioztosítani.

HJ.: A pártrendszer a neoliberalizmus  kiszolgálója. Gondolkodásmód-váltást kell elérni olyan tömegnél, amely már a váltáshoz szükséges kritikus tömeget biztosítja. Ehhez kb. 40-60 szervezőnk van, és kb. 800 ember vállalt aktív munkát. Ezek közül az, aki szellemi munkát akar végezni, Együttműködési nyilatkozatot ír alá. Ebben 60 ember vállalt munkát. Szervezünk egy Szent Antal láncot: ami egyfajta 7-es rendszerben lévő sms riadóláncot jelent. Saját magunkra vonatkoztatva nem tartom fontosnak, hogy szervezet legyünk, annál is inkább, mert nektek van szervezetetek, beszélgethetünk arról, hogy hogyan kapcsolódunk össze.

Minden településre kidolgoztam egy adatlapot, amellyel egy-egy termékre vonatkozó igény és lehetőség viszonyát lehet meghatározni, továbbá azt is meg lehet állapítani, hogy a nevelés-oktatás, a településvédelem, a lelki fejlődés és az egészségügy milyen módon tud önellátóvá válni egy településen belül. Továbbá annak módszerét is meghatározza, hogy mi módon tud kiválasztódni az a személy, aki képes ennek a vezetésére. Az ismertetés során valóban a „miért”-tel  kell kezdeni. Fontos alapvetés a szubszidiaritás. Válaszként az elöljárók (nem képviselők) rendszerét kell ismertetni a Szent Korona értékrendszerével. Ismertetni kell a Gyula és a Kündü rendszerét: A Gyula alatt vannak az (operatív) végrehajtó rendszerek, pl. Országgyűlés, minisztériumok, önigazgatási szervek. Már most ilyen módon kellene szerveződnünk, és ezen az alapon kell az elöljárói kiválasztódást szervezni.

Örülnék, ha egy előadásomra el tudna jönni a MSz vezetése, esetleg a Bölcsek köre.

Március 15-re nagygyűlést hívtunk össze, ahol Alkotmányozó Nemzetgyűlést szeretnénk megvalósítani.

HS.: Azt javaslom, hogy gondoljátok át  mégegyszer, szerintem ez korai lenne, és ezért súlyosan ártana a közös céljaink eléréséért küzdőknek.

HJ: Az Alkotmányozó Nemzetgyűlésnek jogi alapját a „Jus resistendi” elv adja, mivel a közvetett hatalomgyakorlás (a 2006-os választás során) jogsértéssel (beismert hazugsággal) jött létre, ezért a közvetett hatalomgyakorlást alkalmazva, a népszavazási tilalom miatt egyetlen eszközként járható út.

A két szervezet vezetői megállapítják, hogy mindkét szervezet közel azonos célokat szolgál, amely a Magyarországon gyakorolt társadalmi, gazdasági és politikai rendszer alapvető, törvényes megváltoztatására vonatkozik a Szent Korona értékrend alapján. A Magyar Nemzeti Egység előmozdítása érdekében lehetőség szerint együttműködnek ezen közös célok elérése érdekében. Egymást soha, semmilyen formában negatívan nem minősítik.

Az emlékeztetőt felvette: Herpai Sándor

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------