Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2009. január 25., vasárnap

1.726 - Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldás, Békesség! Erős vár a mi Istenünk!

Von: karolyorama@gmail.com

Im Auftrag von Apu Lengyel
Gesendet: vasárnap, 2009. január 25. 14:46
An: Kutasi József
Betreff:
Kedves Magyar Lelkipásztorok a trianoni határokon túl!

Üzenet A Magyar Szent Korona védelmében Felvidékre, Kárpátaljára, Erdélybe, délvidékre, őrvidékre és minden távoli tájon, ahol magyarok élnek

Tisztelt Magyar Testvéreim az elszakított országrészekben és a messzeségben!

2009. január 30-án 17 órai kezdettel tiltakozást kezdeményezett a Magyarok Világszövetsége a Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága elé. 2009. január 22-én kelt levelében Patrubány Miklós Elnök Úr kérdéseket tett fel Dr. Sólyom László Köztársasági Elnöknek a Magyar Szent Korona elzálogosítása ügyében.

Másnap a budapesti Kossuth térre is van egy 17 órára bejelentett tiltakozás, hasonlóan az előzőhöz.

Kedves Magyar Lelkipásztorok a trianoni határokon túl!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldás, Békesség! Erős vár a mi Istenünk!

Hívő magyarként a kereszt jegyében nagy tisztelettel megkérem a trianoni határokon túli és a távoli messzeségben szolgáló magyar lelkipásztorokat, hogy a fent jelzett időpontok szerint az anyaországi tiltakozások után kevéssel, tartsanak könyörgő Istentiszteletet a Magyar Szent Koronáért!

Szent István királyunk a Boldogságos Szent Szűz Mária örökös kegyes oltalmába ajánlotta Koronánkat, mielőtt visszaadta lelkét a Teremtőnek. E Szent Ereklye őrizte minden magyarban a hitet. Tartozunk azzal a kevés köszönettel őseink nagysága előtt, egyházaink különösen, hogy a jövő számára is biztosítjuk nemzetünk keresztény és keresztyén együvé tartozását. Öntsék tehát méltó szavakba szeretetben fogant tiszteletünket, hogy hallván hallja az Ég! Könyörögjünk együtt a tiltakozások után!

Előre is hálás köszönet Magyar Testvéreinknek, akik majd elmondják az imákat!

Ím már nincs más menedékünk!
Minden magyar embert hív a Korona!
Ugye ott leszünk mind, akiket hív?
Ugye ott leszünk, ahová hív?

Úgy legyen!

Budapest, 2009. január 25., Szent Pál fordulásának napján
Lengyel Károly

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------