Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2009. január 19., hétfő

1.691 - Országos Nemzeti Bizottmány - Kránitz Ferenc, Sopron

Országos Nemzeti Bizottmány - Kránitz Ferenc, Sopron

 

„Minden kezdeményezés, mely nem az Isten törvényei és akarata

szerint jönnek létre és működnek, nem lesznek hosszú életűek, és

rövidesen pórba hullnak!”

 

Éppen ezért, készüljünk Isten akaratának tetszőt cselekedni, hogy

elnyerjük irgalmasságát – Népünk, Nemzetünk megmentését a teljes pusztulástól!

Évezredes múltunk ugyan meghatároz bennünket, mely csordultig van

keserűséggel, fájdalommal, szenvedéssel, azonban nem lehet teher számunkra.

Nem azt kell keresnünk, ami elválaszt, hanem ami összeköt!

A szándékosan szított gyűlöletet, s megosztottságot, a keresztény

erkölcsből fakadó Hit és Szeretet erejével tudjuk megszüntetni!

 

M.Kránitz. Ferenc

 

Zokogó sírással sírhatsz, magyar nemzet,

Mert szemed bekötve idegen nép vezet,

Jóakaratodért, ládd, gonosszal fizet,

Hogy elpusztíthasson, bizony arra siet.”

 

1690. Mikes Kelemen – Törökországi levelek – szerkesztette: Szigeti József

 

A névtelen költőtől idézett vers a nemesség passzív magatartását hitelesen tükrözi,

amikor az 1690-es években az ország nyakára telepedő új hódítókkal, a Habsburgokkal

szemben a bocskoros nemesek, s a düledező végvárak elűzött hadi népe szervezkedik.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------