Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2009. január 29., csütörtök

1.746 - Frigyesy Ágnes: A kommunista rendszerben wc-papírt készítettek a Bibliából, ma Nagyvárad ékessége lehet

Von: Frigyesy Ágnes
Gesendet: csütörtök, 2009. január 29. 10:25
An: Kutasi József
Betreff: Europai Biblia-kiallitas Nagyvaradon
Wichtigkeit: Hoch

A könyv – Európai Biblia-kiállítás Nagyváradon

A kommunista rendszerben wc-papírt készítettek a Bibliából,

ma Nagyvárad ékessége lehet

 

– Reményt vesztett helyzetben a próféták szóltak népünkhöz. Esélytelenség, kicsinység jellemezte Jézus követőinek helyzetét is. Jelenleg egyetemes válság-helyzetben élünk, körülfogja szívünket a reménytelenség. Pedig az Ige a reményre hívja fel figyelmünket – mondta Tőkés László református püspök, EP-képviselő 2009. január 25-én az Európai Biblia-kiállítás megnyitója előtti istentiszteleten Nagyváradon az újvárosi református templomban.

A Biblia évének záróeseményeként, valamint az ökumenikus imahét zárónapján sorra kerülő istentiszteleten a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke hangsúlyozta: – Noha sokszor a reménytelenség kísért, reménységünket Istenben kell keresnünk, mert Isten és a hit megtart bennünket. Tőkés László felidézte az ateista, kommunista évtizedek egyik gyalázatos tettét, amikor wc-papírt készítettek a Bibliából. De mint mondta: húsz éve becsben tarthatják a Bibliát, s ezt Isten csodájaként értékelte.

Tőkés László „Keresztény Európát” programjának keretében 2008. december 9-13 között „A könyv” címmel nemzetközi Biblia-kiállítást szervezett Brüsszelben, az Európai Parlament épületében, melynek fővédnökségét Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke vállalta, lelki védnöke pedig I. Bartolomaiosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárka volt. A kiállítás rendkívüli értékét jelezte, hogy Hans-Gert Pöttering, az Európai Parlament elnöke nyitotta meg.

A kiállítás örömén és sikerén felbuzdulva a Királyhágómelléki Református Egyházkerület és Tőkés László nagyváradi EP-irodája Nagyváradon is bemutatta az Európai Unió nyelvein kiadott Szentírások gyűjteményét, illetve a magyar nyelvű Biblia-örökséget. A nagysikerű Biblia kiállítást hazahozták Nagyváradra, s az ünnepi gyülekezet az istentisztelet után átsétált a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Székházának dísztermébe, mely zsúfolásig megtelt.

– Isten szent könyvével jelentkeztünk Brüsszelben. Nem is vihettünk volna mást, csak az Írást. S lám, egy püspök felhívta az Európai Unió országainak figyelmét arra, mi hiányzik az Európai Parlament épületéből – köszöntötte az ünneplőket Hermán M. János, a kiállítás kurátora, az ünnepi esemény moderátora. Majd Tőkés László emelkedett szólásra: – Csodának nevezte azt a nem mindennapi fordulatot, hogy amíg 30 évvel ezelőtt a feketéket még kitiltották Amerikából, jelenleg egy fekete lett az USA elnöke. Felidézte ama tízezer Károli Biblia sorsát, melyből wc-papírt készítettek. Ám húsz év óta a bezúzott, üldözött Biblia nemcsak itt van az egykori Román Pártszékház épületében, de elvitték Brüsszelbe is! Tőkés szerint a Bibliát újból ki kell nyitni, mert az Írás összekapcsol bennünket. Tempfli József, nyugalmazott nagyváradi római katolikus megyés püspök beszédében rámutatott: – Valamikor a tanügyben tanított, s hetente meg kellett jelenniük marxista órákon. Ám az egykori pártszékház vezetője ma már templomba járó ember lett (reméljük nem besúgás céljából – szerk. megj.). Tempfli József jelenleg 78 éves, mint mondta 59 évet dolgozott, s egy püspök sem élhet hívei nyakán. Három éve kérte a pápát, engedje nyugdíjba, s ez valósult meg néhány héttel ezelőtt. Tempfli József hangsúlyozta: – 1959-ben XXIII. János pápa a II. Vatikáni Zsinat keretében meghirdette az ökumené fontosságát, s ötven év alatt történelmi fordulatot valósítottak meg, mert amíg évtizedekkel ezelőtt az egyházak elhatárolódtak egymástól, jelenleg már minden egyház hirdeti: – Krisztus megtestesülése megköveteli az egységet.

A Biblia-kiállításon rendkívül értékes kiadványokat tekinthettek meg az érdeklődők, láthatták például a Luther-féle német Bibliafordítást 1534-ből, a Váradi Bibliát 1660-ból, Károli Gáspár magyar Bibliafordítását 1590-ből, vagy a Szent Bibliát 1626-ból. Nem mindennapi látványt nyújtott a Vakok Bibliája.

A kiállítás ünnepélyes megnyitása után a Biblia Éve emléktábla avatására került sor a székház belső udvarában.

Végezetül nem árt feleleveníteni a vallási türelem törvénybe iktatását Erdélyben: – A vallásszabadság 1568-as kinyilvánítása olyan történelmi esemény, amely nem csupán az erdélyiek ünnepe, hanem az egész magyar nemzeté, illetve tartalmánál és fontosságánál fogva valóban egész Európa büszkesége – olvasható a Biblia-kiállítást népszerűsítő Tőkés László EP- képviselő Sajtóirodája által kiadott program-füzetben. Legyünk büszkék szellemi örökségünkre!    

 

Frigyesy Ágnes

Frigyesy Ágnes felvételeivel