Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2009. január 30., péntek

1.749 - Budapest: A HAZATÉRÉS TEMPLOMA KÖZLEMÉNYE

 

A HAZATÉRÉS TEMPLOMA KÖZLEMÉNYE

 

A Hazatérés Temploma vezetősége mélységes megütközéssel értesült dr. Kiszely István antropológus-professzor ügynökmúltjáról. Különös tekintettel arra, hogy ügynöki tevékenysége keresztyén egyházi személyek és szervezetek ellen irányult, a jövőben nem engedélyezzük, hogy templomi székházépületünkben dr. Kiszely István előadást tartson.

Egyházközségünk gyülekezetének és minden tisztségviselőjének alapvető, igei látásából következő és hosszú évek egyházi és közéleti missziója során vállalt meggyőződése, hogy csak tiszta múltú, fedhetetlen személyek vezethetik ki országunkat a mindent elborító teljes lelki, szellem-erkölcsi zűrzavarból.

Éppen ezen erkölcsi rothadás megállítása és nemzetünk jövője érdekében végzett közéleti munkálkodásunk eredményessége okán meggyőződésünk, hogy a továbbiakban semmilyen együttműködés nem vállalható az ügynöki tevékenységet korábban akár csak kényszer hatására végző, vagy éppen kizárólag beszervezésüket szintén kényszer hatására aláíró személyekkel sem.

Ugyanis a gyökeres változásért kiáltó hazai közállapotaink nyomorúságának egyik, egyáltalán nem elhanyagolható oka a nemzeti és keresztyén értékrendet valló pártok és mozgalmak - köztük a nemzeti radikalizmus hajdani gyűjtőpártja és mozgalma - elmúlt években bekövetkezett erodálódása, azoknak vezetői szinten is több ízben megjelenő erkölcsi megbízhatatlanságával és az ezzel együtt járó - a mindenkori hatalom általi - politikai fogottságával.

Az ügynöki tevékenység feltárása ugyanakkor kiemelt jelentőségű az egyházak életében, hogy múltbeli megkötözöttségek ne tegyék zsarolhatóvá az egyházi vezetőket, s az erkölcsképző szervként működő egyház ne a „vad törzsi sovinizmus” rothasztó gépezetévé degradálódjék, egy szóval el nem ítélve az izraeli terrorállam palesztinok elleni népirtását és Magyarországot elfoglalni akaró törekvését.

Ez a feltáró munka azonban csak akkor lehet hatékony és teljes körű, ha jelen életünk szabadkőműves, a pénzhatalom által irányított, valamint a hazánkat megszálló idegen hatalmat képviselő moszados ügynököket is leleplezi mind az egyházi, mind a világi életben, megfosztva őket bitorolt tisztségeiktől.

„Ha a benned lévő világosság sötétség, mekkora akkor a sötétség?!” Sötétségből a világosságra csak Isten emberei vezethetik ki a népet, akik erkölcsből mutatnak példát.

 

Budapest, 2009. január 28.

 

                                                                                                          Ifj. Hegedűs Lóránt

                                                                                                                       lelkész