Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2009. január 19., hétfő

1.692 - TÁRGY: Belovai István alezredes teljes rehabilitálásának kérelmezése.

Von: Péteri Attila Árpád
Gesendet: hétfő, 2009. január 19. 20:56
An: Kutasi József
Betreff: Belovai I. rehabilitálásáért-Aláírásgyűjtés!

 

Tisztelt Honfitársak! Barátaim (Itthon és Külhonban! A Föld Bármely Pontján Élők!)

 

Nemes célzatú cselekedetre hívlak Titeket.

 

Elérkezett az idő, a határozott fellépésünkhöz, melynek értelmében -segítségetekkel- kiharcoljuk Belovai István, USA-ban élő honfitársunk rehabilitálását. Mint köztudott, bátor kiállásával megmentette a földet a III. VH. kirobbanásától. Hálából a kádári önkény kémkedés vádjával, súlyos börtönbüntetésre ítélte. Elnöki kegyelemmel szabadult, a rendszerváltozás hajnalán. Az ítélet mindmáig rendkívül méltánytalan rá nézve. A hozzá hasonló, az Ő tettét egyáltalán megközelítő sorstársai a volt szocialista országokban, valamennyien nemzetük hőseiként tisztelt személyiségek. Egyedül nálunk nincs így, Belovai István személyét illetően. Ez az állapot tarthatatlan!

 

Kérek minden igazszívű magyar honfitársat és velünk szimpatizáló embertársunkat, aláírásukkal támogassák kezdeményezésünket.

Számítunk szolidaritásotokra, bárhol is éljetek!

 

Köszönettel és kézfogással:

 

/Péteri Attila Árpád/

   ált. koordinátor

        Budapest

 

FELHÍVÁS

A MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉSÉHEZ,

AZ ORSZÁGGYŰLÉS VALAMENNYI KÉPVISELŐJÉHEZ

 

TÁRGY: Belovai István alezredes teljes rehabilitálásának kérelmezése. 

 

ÖSSZEFOGLALÁS

 

Tényállás: Belovai István, a katonai elhárítás alezredese életét kockáztatta, amikor segített a NATO-nak egy nukleáris katasztrófa elhárításában. E tevékenység miatt „kémkedés és hazaárulás” vádjával a Magyar Népköztársaság nevében elítélték. Noha  Magyar Köztársaságban köztársasági elnökétől kegyelmet kapott, mindmáig nem rehabilitálták. A Magyar Köztársaság a NATO tagja. Következésképpen, ez a tényállás negatíven hat országunk nemzetközi megítélésére.

 

Kérés: A Deák Ferenc Polgári Internetes Kör és támogatói alábbi irásos petíciójukban a harmadik semmisségi (1992. évi XI.) törvény (Pontos szövegét lásd: http://www.mult-kor.hu/cikk.php?id=22339&pIdx=6) olyan értelmű módosítását kérik a T. Háztól, amely megteremtené a jogi hátteret a mindmáig „kémkedés és hazaárulás” vádjával elítélt

 

Belovai István alezredes teljes rehabilitációjához.

 

Belovai a nyolvanas években létfontosságú információkat szolgáltatott a NATO-nak egy Németországban működő kémszervezet tevékenységéről. A szervezet Magyarországon át továbbított a NATO rakétavédelmi kapacitására vonatkozó adatokat Moszkvába. A levél szokatlan terjedelmét a rehabilitációra vonatkozó kérelmet alátámasztó történelmi, jogi és politikai érvek mennyisége indokolja. A rehabilitáció iránti kérelem jogosságát a magyar politikai élet bal illetve jobboldala egy-egy köztiszteletnek örvendő, erkölcsileg feddhetetlen szereplőjének – Kőszeg Ferenc volt politikai fogolynak és SZDSZ-es ország- gyűlési képviselőnek, illetve Prof. Bokor Imrének, a hadtudományok MTA Doktorának - egymástól érvrendszerében eltérő, ám a rehabilitációt egyértelműen igenlő – a Szerzők hozzájárulásával csatolt -  véleménye is megerősíti.

 

Budapest, 2009. január 18.


 

PETITION

TO THE PARLIAMENT OF A THE REPUBLIC OF HUNGARY

AS WELL AS

TO EACH MEMBER OF THE PARLIAMENT

 

SUBJECT: Request for the full rehabilitation of Lieutenant Colonel István Belovai.

 

SUMMARY

 

Statement of facts: Belovai risked his life when helping NATO to prevent a nuclear catastrophy. He was condemned as „spy and traitor” in the Hungarian People’s Republic. He got a pardon in the Hungarian Republic, but has not ever been rehabilitated. The Republic of Hungary is a full member of the NATO. Consequently, the Belovai case has a negative effect on the international image of this country.

 

 

The Ferenc Deák Internet Corresponding Club in the following written statement, signed by its members and supporters, is petitioning for repeal or amend the provision of the law No. 1992. /XI (Ref.: http://www.multkor.hu/cikk.php?id=22339&pIdx=6) in order to set the necessary legal stage 

 

for the full rehabilitation of Lieutenant Colonel) István Belovai,

 

who take his life and carrier at risk  when provided a vitally important information to NATO about Soviet spy activity in Germany. The spies sent their data concerning defense potential of the West through Hungary to Moscow. The length of the petition is justified by the quantity of the presented important judicial, political and historical supporting arguments, as well as the attached equally important files which were written by well respected figures of the political left and right: Ferenc Kőszeg, a previous political prisoner during the communist regime and member of the first freely-elected Parliament, and Prof. Imre Bokor, Academic Doctor (DSC) of  Military Science).

 

 

Budapest, January 18, 2009

 

A Deák Ferenc Kör levelét támogatók névsora

 

Dezső András, újságíró, szerkesztő, Budapest,

Dózsa Károlyné Biztonságtechnikus, Budapest,

Farkas Roland, volt honvéd százados, Toronto, Kanada,

Dr  Gergely Attila, nyá. állambiztonsági rendőr ezredes, hadtörténész, Mogyoród,

Kenessey Csaba közíró, Svájc,

Perjési György ifj., kulturális antropológus, Budapest,

M. Szabó Imre, televíziós újságíró, Budapest

Dr. Révész Katalin, fogorvos  Budapest

Párkányi Leventéné volt munkatárs, a katonai hírszerzésnél, Budapest

Dr. Major László ügyvéd, Budapest

Koppány Zoltán nyá. honvéd százados, Kaposvár

Kurz Ferenc ny. rendőr őrnagy, Budapest,

Major Gyula, dokumentumfilmes, a Csaba Rádió főszerkesztője, Békéscsaba,

Péteri Attila Árpád, ny. népművelő, közíró,

Sallay Imre, karmester, Kiel, Németország,

Dr. Schubert Katalin, történész, Budapest,

Dr. Tóth László egyetemi tanár, Denver, Colorado, USA

Dr. Tóth Zora egyetemi tanár, Denver, Colorado, USA

Dr.Vizy Béla nyugdíjas főorvos, Budapest

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------