Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2009. január 30., péntek

1.751 - 2008.12.15. Sajtótájékoztató. Az Október 23. Bizottsággal közösen, a Professzorok Batthyány Körében tartott sajtótájékoztatón a sajtó számos képviselője megjelent.

2008.12.15. Sajtótájékoztató. Az Október 23. Bizottsággal közösen, a Professzorok Batthyány Körében tartott sajtótájékoztatón a sajtó számos képviselője megjelent. Válóczy István elnök ismertette a Havas Szófia képviselőasszonyhoz címzett nyílt levelet, melynek szövege itt is olvasható.

 

NYÍL LEVÉL HAVAS SZÓFIA KÉPVISELŐASSZONYNAK

 

1956. OKTÓBER 23, A FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC MEGEMLÉKEZÉSÉRE  KÉSZÜLTÜNK!

 

A KEDVES        GYEREKEK, AZ UNOKÁK, AKIKNEK ’56 MÁR CSAK TÖRTÉNELEM,   KÖZÉPKORÚAK, AZ APÁK, AKIK TÖBB MINT 30 ÉVIG A KÁDÁR RENDSZERBEN CSAK ELLENFORRADALOMRÓL HALLOTTAK

ÉS AZ IDÖSEBBEK,  A NAGYAPÁK, AKIKNEK SZEMÉLYES EMLÉKEI VANNAK RÁKOSIRÓL, A SZTÁLINIZMUSRÓL, RAJK LÁSZLÓRÓL, NAGY IMRÉRÖL, KÁDÁRRÓL ÉS TERMÉSZETESEN 1956-RÓL IS,

AMI KEZDETBEN A MUNKÁSOK ÉS PARASZTOK JOGOS ELÉGEDETLENSÉGE MIATTI FELKELÉS, MAJD SAJNÁLATOS OKTÓBERI ESEMÉNYEK, ÉS VÉGÜL CSAK ELLENFORRADALOM VOLT A HATALOM HIVATALOS ÉRTÉKELÉSE SZERINT:

KI MIRE EMLÉKEZETT 1956-RÓL?

 KI MIRE          1956 AKKOR, 51 ÉV UTÁN, MAJDNEM  MINDENKINEK, CSAK TÖRTÉNELEM VOLT! TÖBB, MINT 50 ÉV UTÁN KEVÉS EMBERNEK LEHET SZEMÉYES ÉLMÉNYE! EZ MÁR HOZZÁTARTOZIK a MAGYAR NEMZET TÖRTÉNELMI GYÖKEREIHEZ.

CSAK a TÖRTÉNELEMBÖL ISMERHETJÜK, AMIT ÉVTIZEDEKEN KERESZTÜL HAMISÍTOTTAK a KÁDÁRRENDSZERBEN.

 

ÉS MÉG NINCS VÉGE!

ÉPPEN AKKOR, RÖVIDDEL AZ 56-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 51. ÉVI ÜNNEPLÉSE ELŐTT NYILATKOZOTT a HVG-BEN AZ EGYIK UJDONSÜLT, 1956-BAN ÉPPEN CSAK 1 ÉVES SZOCIALISTA PARLAMENTI KÉPVISELŐNŐ, ÖN HAVAS SZÓFIA, HOGY SZÓSZERINT:

„ÉN PÉLDÁUL 1956 ESETÉBEN NEM SZOKTAM FORRADALOMRÓL BESZÉLNI, MERT a BÖRTÖNBŐL KISZABADULT NYILASKERESZTESEKET NEM TUDNÁM SEMMILYEN MÓDON FORRADALMÁROKNAK NEVEZNI. AHOGYAN AZOKAT a GÉPPISZTOLYOKKAL KÖRÖZŐ FIATALOKAT SEM, AKIK UGYANÚGY JÁRTÁK a HÁZAKAT, MINT 1944-BEN, ZSIDÓKRA VADÁSZVA.”

 

ÖNT KÉPVISELŐASSZONY AZ SEM ZAVARJA, HOGY ANGYAL ISTVÁN, VAGY GÁLI JÓZSEF PÉLDÁUL ZSIDÓ FORRADALMÁROK VOLTAK, DE a KOMMUNISTA ÉS ZSIDÓ ANGYAL ISTVÁNT AZÉRT KIVÉGEZTÉK a KÁDÁR RENDSZER VÉRBÍRÁI.

VAGY, HOGY AMIKOR NOVEMBER 4-ÉN A SZOVJET CSAPATOK ELÖZÖNLÖTTÉK BUDAPESTET ÉS MÁR BEJUTOTTAK A PARLAMENTBE, EGYEDÜL BIBÓ ISTVÁN ÁLLAMMINISZTERT VOLT  AZ  ÉPÜLETBEN, Ő NEM  MEKÜLT EL, MERT MÁS DOLGA VOLT: KIÁLTVÁNYT FOGALMAZOTT A NÉPHEZ. TÖBBEK KÖZÖTT EZT ÍRTA BENNE:

„A VILÁG SZÍNE ELŐTT VISSZAUTASÍTOM AZT A RÁGALMAT, MINTHA A DICSŐSÉGES MAGYAR FORRADALMAT FASISZTA VAGY ANTISZEMITA KILENGÉSEK SZENNYEZTÉK VOLNA BE..”

VAGY, HOGY 56 FORRADALMÁNAK KIROBBANÁSÁHOZ HOZZÁJÁRULT AZ 1945-TŐL KEZDŐDŐ KORSZAK, RÁKOSI MÁTYÁS KOMMUINISTA DIKTATÚRÁJA,  AZ INTERNÁLÁSOK, A JEGYRENDSZER, A KULÁKLISTÁK, PADLÁSSÖPRÉSEK, AZ ERŐSZAKOS TÉESZESÍTÉS, A SZEMÉLYI KULTUSZ, AZ EMBERI SZABADSÁGJOGOK LÁBBALTIPRÁSA, BELEÉRTVE MINDEN TÖRVÉNYES ELJÁRÁS NÉLKÜL,  A HATALOMNAK NEM TETSZŐ EMBEREK FIZIKAI MEGSEMMISITÉSÉT IS!!??

 

VAGY ISMERI ÖN KÖZTÁRSASÁGUNK ELSŐ TÖRVÉNYÉT

 

AZ 1990. évi XXVIII. Törvényt az 1956 októberi forradalom és szabadságharc jelentőségének törvénybe iktatásáról,

AMIT ÖN MEGSÉRTETT? AMIT SEMMIBE VESZ!!

ENGEDJEN MEG EGY IDÉZETET, EGY RÉGI BÖLCS TANÁCSOT

 

„ÖRIZKEDJ AZÉRT, ÉS VIGYÁZ NAGYON MAGADRA, HOGY MEG NE FELEDKEZZ AZOKRÓL, AMIKET SAJÁT SZEMEDDEL LÁTTÁL; NE VESSZENEK EL EMLÉKEZETEDBÖL EGÉSZ ÉLETEDBEN! ISMERTESD MEG

AZOKAT FIAIDDAL ÉS UNOKÁIDDAL IS.” (MÓZES ÖTÖDIK KÖNYVE 4,9)

 

TÖBB, MINT 50 ÉVVEL 1956 UTÁN MA MÉG FELTEHETJÜK A KÉRDÉST AZOKNAK, AKIK MÉG KÖZÖTTÜNK VANNAK, ÉS VAN SZEMÉLYES EMLÉKÜK 1956-RÓL, PÉLDÁUL MEGKÉRDEZHETJÜK A VOLT NEMZETŐRÖKET,  HOGY MIT LÁTTAK, MIT ÉLTEK ÁT?

 

MI TÖRTÉNT 1956-BAN?

ÖN EZT NEM TUDHATJA SZEMÉLYES ÉLMÉNYEK ALAPJÁN, HISZEN CSAK EGYÉVES VOLT. BIZTOSAN VALAKITŐL HALLOTT RÓLA.

KÉPVISELŐASSZONY ÖNT BECSAPTÁK!!

 

AKI ÍGY BESZÉLT 1956-RÓL, AZ UGYANAZT A MOCSKOLÓDÁST FOLYTATJA, AMIVEL A KÁDÁR-RENDSZERBEN BESZENNYEZTÉK A MAGYAR NEMZET NAGY TÖRTÉNELMI ESEMÉNYÉT. TETTÉK EZT ANNAK A SZOVJETUNIÓNAK A KISZOLGÁLÓJAKÉNT, AMI – TALÁN NEM VETTE MÉG ÉSZRE – MÁR MEGSZÜNT. EZ A TÖRTÉNELEM!! EHHEZ A MEGSZÜNÉSHEZ A MAGYAR 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁHARC IS HOZZÁJÁRULT!!

 

EZT ÖN NEM TUDJA?

SÜRGŐSEN NÉZZEN UTÁNA A TÉNYEKNEK!! ETTŐL MÉG LEHET MÁS VÉLEMÉNYE, DE MINT PARLAMENTI KÉPVISELŐNEK, AKI A MAGYAR NÉP SZOLGÁLATÁT VÁLLALTA, TISZTÁBAN KELLENE LENNIE A MAGYAR TÖRTÉNELEMMEL.

ÖN EZT EDDIG ELMULASZTOTTA, ÉS OLYAN TISZTESSÉGBEN MEGŐSZÜLT IDŐS EMBEREKET IS SÉRTEGET NYILATKOZATAIVAL, AKIKET MEGILLET A NEMZET MEGBECSÜLÉSE.

 

AZT AJÁNLJUK, SŐT KÖVETELJÜK, HOGY MINDENEK ELŐTT NYILVÁNOSAN KÉRJEN BOCSÁNATOT A SÉRTŐ MAGATARTÁSÁÉRT ÉS NYILATKOZATAIÉRT, ÉS MONDJON LE KÉPVISELŐI TISZTSÉGÉRŐL AZÉRT IS, HOGY LEGYEN IDEJE A TÖRTÉNELMI TÉNYEK MEGISMERÉSÉRE ÉS TANULMÁNYOZÁSÁRA.

 

BUDAPEST 2008-12-05

                                                                       Üdvözlettel

 

1956-os NEMZETŐRSÉG HAGYOMÁNYÁPOLÓ TANÁCSA

POLITIKAI FOGLYOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

TIB KATONAI SZEKCIÓJA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------