Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2009. január 21., szerda

1.701 - A három dél dunántúli megyéből, Somogyból, Tolnából, és Baranyából érkeztek egyeztető tanácskozásra Pécsre január 18-án a Magyarok Szövetsége tagjai.

Magyarok Szövetsége

Pécsett tartott régiós találkozót a Magyarok Szövetsége

A három dél dunántúli megyéből, Somogyból, Tolnából, és Baranyából érkeztek egyeztető tanácskozásra Pécsre január 18-án a Magyarok Szövetsége tagjai. A jelenlévőket a házigazda pécsiek nevében Wittner István, az 56’-os halálraítélt, Wittner Mária bátyja üdvözölte…

A találkozón tájékoztatták a megjelenteket arról, hogy áll a szervező munka a megyékben, illetve milyen szervezeti rendszerben működik a Szövetség. Kovács Gábor, a szervező bizottság tagja hangsúlyozta, hogy hihetetlenül nagy az érdeklődés, sok a jelentkező, és ez még csak a szerveződés kezdeti szakasza. Nagyon komoly szakmai műhelymunka folyik, a bevált hagyományainkra, természetes adottságainkra épülő, és értékteremtő társadalom, valamint gazdaság újjászervezésének gyakorlati megvalósítására.

A 2008. augusztusában Kunszentmiklóson tartott Kurultaj (Népi Gyűlés) óriási sikere indította el azt a gondolatot, mely testet öltött a Magyarok Szövetségében, és egy megállíthatatlan folyamat indult meg.

Andrásfalvi Bertalan professzor előadásában a magyar történelem tanulságos eseményeiről beszélt. Kiemelte, hogy a magyar nemzet csak akkor tudott sikeres, „győztes” lenni, amikor egységes volt. Több történelmi esemény bizonyította, hogy a belső ellentétek felerősödése idején súlyos vereségek érték a magyarságot: tatárjárás, török megszállás, Trianon stb. A nemzeti egységhez, azonban tiszta nemzettudat is szükséges, és ma ennek szétesését látjuk, amit sürgősen meg kell állítani. Ebben, a nemzeti összetartozás tudatának újjáélesztésében látja a Magyarok Szövetsége az első, legfontosabb feladatát.

Az alapot jelentő szellemiséget Vukics Ferenc, a Kurultajt szervező Baranta Szövetség vezetője a pécsi tanácskozáson is érzékletesen fejtette ki.
Ma a magyar társadalom szétesése, szellemi, erkölcsi lecsúszása folyamatának vagyunk részesei. Ez együtt jár a nemzettudat, nemzeti önérzet leépülésével. Ha ezek a folyamatok tovább tartanak, akkor a magyarság, mint nép hamarosan eltűnik.
A feladat tehát adott, a megoldási lehetőséget kínálja a Magyarok Szövetsége azoknak, akik számára a magyar kultúra az életről szól, ahol az érték a teremtő ember, a teremtő magyar ember.

A Magyarok Szövetsége az élet kultúrájának szeretne végre érvényt szerezni, és mindenki szövetséges lehet ebben, aki segíti az életet.
Persze a mai válságos helyzetre sok válasz lehetséges, de utódaink jövőjét csak az biztosítja, aki a következő generációnak lehetőséget ad, lehetőséget, hogy megszülessen, lehetőséget, hogy éljen. Egy olyan országban éljen, ahol a szeretet és a tisztelet az alap. A szabadság és a megértés, a gondolkodás, a remény és az együttérzés a kapcsolat, az igazság és a vigasz a kimondott szó. A tettek pedig a megbocsátásban és az értékteremtésben nyilvánulnak meg.

Vukics Ferenc hangsúlyozta, hogy az olyannyira remélt nemzeti összefogást a kultúrán, világszemléleten, értékrenden alapuló közösségi érzés, az összetartozás élménye teremtheti meg. Ennek gyakorlati megvalósításához mutatott utat a Kurultaj, ahol hetvenezer ember élhette át az együvé tartozás nagyszerű élményét, lehetett részese távoli rokonnépeink küldötteivel közösen, több ezer éves múltunk, és kultúránk felidézésének.

A Magyarok Szövetségének szervezését egy önkéntesekből álló csapat kezdte el, akik a felelősséget vállalva végzik munkájukat. Itt mindenkinek bizonyítania kell alkalmasságát, mindenki visszahívható. Röviden: dolgozni kell, és nem is keveset!

Életre hívtak egy tanácsadó testületet, „Bölcsek Tanácsa” néven, mely közismert és köztiszteletben álló személyiségekből áll.

A Szervező Bizottság pedig addig végzi a munkáját, amíg 2009 augusztusában a Magyarok Országos Gyűlésén a remélhetően legalább 1 millió jelenlévő meg nem választja az addigi tevékenységük alapján rátermettségüket bizonyított vezetőket.

A közös munkára jelentkezni a www.magyarokszovetsege.hu oldalon lehet.

MSZ Sajtószolgálat

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------