Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2009. január 31., szombat

1.754 - Milyen demokrácia az, amelyben egy törpepárt szavazatszedő allűrjei határozzák meg, mit mondhat egy ügyben egy felelős vezető!

Von: im.kato@mobilposta.hu
Gesendet: szombat, 2009. január 31. 15:54
An: Kutasi József

Betreff: Kimondta az igazságot (Miskolc)

Feladó: Molnár Béla

 

 

Kimondta az igazságot!

 

Rövid hírben közölte szinte minden média, hogy dr. Pásztor Albert r. ezredes, miskolci kapitányságvezetőt Bencze József országos r. főkapitány más beosztásba helyezte, magyarul leváltotta.

A felmentés oka az a kijelentése volt, hogy december-január hónapokban a Miskolcon elkövetett rablások elkövetői szinte mindig cigányok voltak.

Ez a kijelentés felháborította Gusztos Péter SZDSZ-es képviselőt, aki Draskovics minisztert felkérte, intézkedjen az ORFK-nál. Ezt a készséges miniszter meg is tette.

 

Kedves barátaim!

 

Ez a történet több kérdést is felvet a magyar demokráciában még bízó állampolgárban, de én csak egy dologra kívánom felhívni a figyelmet.

Ime ebben az országban, ahol szabad a vélemény-nyilvánítás,

a való igazság kimondása azonnali megtorlással jár!

Amikor cigánybűnözésről beszélünk, nem rasszista felhanggal tesszük, csak a sajnálatos tények ismeretében. A magyar társadalomban ez a kisebbség helyzeténél, gazdasági és erkölcsi állapotánál fogva a bűnözés melegágya. Ilyenkor beszélnek az un. „megélhetési bűnözésről” egyesek, mintegy megengedő elnézéssel.

Ilyen pedig nincs! Aki a törvény ellen vét, az bűnöző, mindegy mi az indítéka!

A bűncselekmény súlyát majd a bíróság mérlegeli!

Ez is a fájó igazsághoz tartozik: az elítéltek, börtönben lévők 65-70%-a cigány!

Éppen ideje hogy rendet teremtsen a hatalom ezen a területen!

Milyen demokrácia az, amelyben egy törpepárt szavazatszedő allűrjei határozzák meg, mit mondhat egy ügyben egy felelős vezető!

Igy teszik tönkre a rendőrség  tekintélyét, hitelességét cselekvési lehetőségeit.

A kiszolgáltatott állampolgár pedig nem hisz a szemének, fülének.

 

Barátaim!

 

Tisztelettel és baráti köszöntéssel: Szabó László Dezső

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1.755 - Tejfalussy András: Magyarországon nem lehet a nem kóser boltokban a kálisótól biztosan mentes, szabvány (MSZ-01-10007-82.) szerinti tiszta konyhasót kapni,

Von: András Tejfalussy
Gesendet: szombat, 2009. január 31. 5:21
An: Kutasi József
Betreff: Konyahasó

 

Tisztelt Kutasi József Úr!

 

Magyarországon nem lehet a nem kóser boltokban a kálisótól biztosan mentes, szabvány (MSZ-01-10007-82.) szerinti tiszta konyhasót kapni, Kb. minden 10. nem kóser étkezési só szabványsértő, káliumvegyületekkel van mérgezve, és ezáltal ivartalanító és élet rövidítő hatású. Szeretném kérni Öntől a 17. email könyvemnek a "Kiáltvány a Magyar Nemzethez - Sátán, el a Szent Koronától!" megfogalmazóihoz való szíves eljuttatását. Az 17. email könyvet mellékletként hivatkozó korábbi segítségkérő, már közzétett írásomhoz is jó lenne közvetlenül csatolni. Az életünk függ attól, hogy lehessen kálisómentes szabványos sót kapni, s hogy minden magyar teljesen tisztában legyen a kálisót tartalmazó, szabványsértő sókeverékek tényleges hatásaival. Bármiféle követeléseket meg lehet fogalmazni, be is lehet nyújtani, ha azok nem intézkednek a népirtó mérgezés elhárítására is, csak arra jók, hogy a figyelem elterelődjék a Mózes II. 23. 20-33. szerinti, lassankénti, tervszerű zsidó  fajirtásról.

 

Verőce, 2009. 01. 31. Tisztelettel: Tejfalussy András

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009. január 30., péntek

1.753 - Kecskeméti Magyarok Háza hírlevele

Von: karpathaza.hu

An: antal@jozsef-kutasi.de
Betreff: Kecskeméti Magyarok Háza hírlevele

 

Kedves Kutasi József!

 

Holnap, január 31.-én szombaton a Magyarok Házában Kecskeméten  17h-kor a Magyarok Szövetsége nevében tart előadást Vukics Ferenc. Ide várjuk Kondor Katalint is.

Mindenkit szeretettel várunk

Lakatos Miklós

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.752 - Mintegy tízezer ember vett részt ma a Sátán, el a Szent Koronától! címmel meghirdetett össznemzeti tüntetésen.

Von: MVSZ Sajtószolgálat
Gesendet: péntek, 2009. január  30. 18:52
An: Kutasi József
Betreff: Kiáltvány a magyar nemzethez - Sátán, el a Szent Koronától!

 

Mintegy tízezer ember vett részt ma a Sátán, el a Szent Koronától! címmel meghirdetett össznemzeti tüntetésen. A résztvevők petíciót adtak át az Alkotmánybíróságnak, és közfelkiáltással pontonként elfogadták az alábbi kiáltványt.

 

Budapest, 2009. január 30.

 

MVSZ Sajtószolgálat

 

 

Kiáltvány

a magyar nemzethez

Sátán, el a Szent Koronától!

 

1.  Követeljük a magyar nemzet önrendelkezési jogának érvényesítését!

2.  Követeljük a magyar nemzetet megengedhetetlen módon, a kollektív bűnösség elve alapján sújtó trianoni és párizsi békediktátumok fölülvizsgálatát, és történelmi igazság szolgáltatását Magyarország valamint az egész magyar nemzet részére!

3.  Követeljük a jogállamiság és a népfelség érvényesítését!

4.  Követeljük a magyar állampolgárság alanyi jogon való visszaadását a magyar állampolgárságától akarata ellenére megfosztott, minden magyar ember számára.

5.  Követeljük az Alkotmánybíróság törvényes működését, a huszadik éve tartó törvénytelen müködés okozóinak felelősségre vonását!

6.  Követeljük a Magyar Nemzeti Bank népképviseleti ellenőrzését, és a magyar nép kárára elkövetett pénzügyi manőverek számonkérését!

7.  Követeljük a mesterségesen, politikai eszközökkel létrehozott államadósság átütemezését, a nemzeti szuverenitást súlyosan korlátozó monetáris függőség felszámolását!

8.  Követeljük, hogy a közrendet állami szervek tartsák fenn! Követeljük a magánhadseregek teljeskörű felszámolását!

9.  Követeljük a nemzeti vagyon haladéktalan felleltározását, és átfogó, országmentő nemzetgazdasági terv elkészítését!

10.                  Követeljük a szociális érdekérvényesítés alkotmányos és bírói garanciáját, a hajléktalanság, a fagyhalál jelenségének teljeskörű felszámolását!

11.                  Követeljük a magzat, a gyermek, az ifjú- és időskori élet védelmét!

12.                  Követeljük minden törvénytelen, a népképviseleti szervek ellenőrzése alatt nem álló, titkos szervezet és az általuk megtestesített magánhatalom felszámolását!

13.                  Követeljük a Szent Korona és valamennyi nemzeti szimbólum megkérdőjelezhetetlen és támadhatatlan, alkotmányos és bírói védelmét!

14.                  Követeljük a történelmi magyar alkotmány jogfolytonosságának helyreállítását, amelynek középpontjában a Szent Korona tan és értékrend áll!

 

Budapest, 2009. január 30-án

 

Az össznemzeti tüntetés részvevői

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.751 - 2008.12.15. Sajtótájékoztató. Az Október 23. Bizottsággal közösen, a Professzorok Batthyány Körében tartott sajtótájékoztatón a sajtó számos képviselője megjelent.

2008.12.15. Sajtótájékoztató. Az Október 23. Bizottsággal közösen, a Professzorok Batthyány Körében tartott sajtótájékoztatón a sajtó számos képviselője megjelent. Válóczy István elnök ismertette a Havas Szófia képviselőasszonyhoz címzett nyílt levelet, melynek szövege itt is olvasható.

 

NYÍL LEVÉL HAVAS SZÓFIA KÉPVISELŐASSZONYNAK

 

1956. OKTÓBER 23, A FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC MEGEMLÉKEZÉSÉRE  KÉSZÜLTÜNK!

 

A KEDVES        GYEREKEK, AZ UNOKÁK, AKIKNEK ’56 MÁR CSAK TÖRTÉNELEM,   KÖZÉPKORÚAK, AZ APÁK, AKIK TÖBB MINT 30 ÉVIG A KÁDÁR RENDSZERBEN CSAK ELLENFORRADALOMRÓL HALLOTTAK

ÉS AZ IDÖSEBBEK,  A NAGYAPÁK, AKIKNEK SZEMÉLYES EMLÉKEI VANNAK RÁKOSIRÓL, A SZTÁLINIZMUSRÓL, RAJK LÁSZLÓRÓL, NAGY IMRÉRÖL, KÁDÁRRÓL ÉS TERMÉSZETESEN 1956-RÓL IS,

AMI KEZDETBEN A MUNKÁSOK ÉS PARASZTOK JOGOS ELÉGEDETLENSÉGE MIATTI FELKELÉS, MAJD SAJNÁLATOS OKTÓBERI ESEMÉNYEK, ÉS VÉGÜL CSAK ELLENFORRADALOM VOLT A HATALOM HIVATALOS ÉRTÉKELÉSE SZERINT:

KI MIRE EMLÉKEZETT 1956-RÓL?

 KI MIRE          1956 AKKOR, 51 ÉV UTÁN, MAJDNEM  MINDENKINEK, CSAK TÖRTÉNELEM VOLT! TÖBB, MINT 50 ÉV UTÁN KEVÉS EMBERNEK LEHET SZEMÉYES ÉLMÉNYE! EZ MÁR HOZZÁTARTOZIK a MAGYAR NEMZET TÖRTÉNELMI GYÖKEREIHEZ.

CSAK a TÖRTÉNELEMBÖL ISMERHETJÜK, AMIT ÉVTIZEDEKEN KERESZTÜL HAMISÍTOTTAK a KÁDÁRRENDSZERBEN.

 

ÉS MÉG NINCS VÉGE!

ÉPPEN AKKOR, RÖVIDDEL AZ 56-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 51. ÉVI ÜNNEPLÉSE ELŐTT NYILATKOZOTT a HVG-BEN AZ EGYIK UJDONSÜLT, 1956-BAN ÉPPEN CSAK 1 ÉVES SZOCIALISTA PARLAMENTI KÉPVISELŐNŐ, ÖN HAVAS SZÓFIA, HOGY SZÓSZERINT:

„ÉN PÉLDÁUL 1956 ESETÉBEN NEM SZOKTAM FORRADALOMRÓL BESZÉLNI, MERT a BÖRTÖNBŐL KISZABADULT NYILASKERESZTESEKET NEM TUDNÁM SEMMILYEN MÓDON FORRADALMÁROKNAK NEVEZNI. AHOGYAN AZOKAT a GÉPPISZTOLYOKKAL KÖRÖZŐ FIATALOKAT SEM, AKIK UGYANÚGY JÁRTÁK a HÁZAKAT, MINT 1944-BEN, ZSIDÓKRA VADÁSZVA.”

 

ÖNT KÉPVISELŐASSZONY AZ SEM ZAVARJA, HOGY ANGYAL ISTVÁN, VAGY GÁLI JÓZSEF PÉLDÁUL ZSIDÓ FORRADALMÁROK VOLTAK, DE a KOMMUNISTA ÉS ZSIDÓ ANGYAL ISTVÁNT AZÉRT KIVÉGEZTÉK a KÁDÁR RENDSZER VÉRBÍRÁI.

VAGY, HOGY AMIKOR NOVEMBER 4-ÉN A SZOVJET CSAPATOK ELÖZÖNLÖTTÉK BUDAPESTET ÉS MÁR BEJUTOTTAK A PARLAMENTBE, EGYEDÜL BIBÓ ISTVÁN ÁLLAMMINISZTERT VOLT  AZ  ÉPÜLETBEN, Ő NEM  MEKÜLT EL, MERT MÁS DOLGA VOLT: KIÁLTVÁNYT FOGALMAZOTT A NÉPHEZ. TÖBBEK KÖZÖTT EZT ÍRTA BENNE:

„A VILÁG SZÍNE ELŐTT VISSZAUTASÍTOM AZT A RÁGALMAT, MINTHA A DICSŐSÉGES MAGYAR FORRADALMAT FASISZTA VAGY ANTISZEMITA KILENGÉSEK SZENNYEZTÉK VOLNA BE..”

VAGY, HOGY 56 FORRADALMÁNAK KIROBBANÁSÁHOZ HOZZÁJÁRULT AZ 1945-TŐL KEZDŐDŐ KORSZAK, RÁKOSI MÁTYÁS KOMMUINISTA DIKTATÚRÁJA,  AZ INTERNÁLÁSOK, A JEGYRENDSZER, A KULÁKLISTÁK, PADLÁSSÖPRÉSEK, AZ ERŐSZAKOS TÉESZESÍTÉS, A SZEMÉLYI KULTUSZ, AZ EMBERI SZABADSÁGJOGOK LÁBBALTIPRÁSA, BELEÉRTVE MINDEN TÖRVÉNYES ELJÁRÁS NÉLKÜL,  A HATALOMNAK NEM TETSZŐ EMBEREK FIZIKAI MEGSEMMISITÉSÉT IS!!??

 

VAGY ISMERI ÖN KÖZTÁRSASÁGUNK ELSŐ TÖRVÉNYÉT

 

AZ 1990. évi XXVIII. Törvényt az 1956 októberi forradalom és szabadságharc jelentőségének törvénybe iktatásáról,

AMIT ÖN MEGSÉRTETT? AMIT SEMMIBE VESZ!!

ENGEDJEN MEG EGY IDÉZETET, EGY RÉGI BÖLCS TANÁCSOT

 

„ÖRIZKEDJ AZÉRT, ÉS VIGYÁZ NAGYON MAGADRA, HOGY MEG NE FELEDKEZZ AZOKRÓL, AMIKET SAJÁT SZEMEDDEL LÁTTÁL; NE VESSZENEK EL EMLÉKEZETEDBÖL EGÉSZ ÉLETEDBEN! ISMERTESD MEG

AZOKAT FIAIDDAL ÉS UNOKÁIDDAL IS.” (MÓZES ÖTÖDIK KÖNYVE 4,9)

 

TÖBB, MINT 50 ÉVVEL 1956 UTÁN MA MÉG FELTEHETJÜK A KÉRDÉST AZOKNAK, AKIK MÉG KÖZÖTTÜNK VANNAK, ÉS VAN SZEMÉLYES EMLÉKÜK 1956-RÓL, PÉLDÁUL MEGKÉRDEZHETJÜK A VOLT NEMZETŐRÖKET,  HOGY MIT LÁTTAK, MIT ÉLTEK ÁT?

 

MI TÖRTÉNT 1956-BAN?

ÖN EZT NEM TUDHATJA SZEMÉLYES ÉLMÉNYEK ALAPJÁN, HISZEN CSAK EGYÉVES VOLT. BIZTOSAN VALAKITŐL HALLOTT RÓLA.

KÉPVISELŐASSZONY ÖNT BECSAPTÁK!!

 

AKI ÍGY BESZÉLT 1956-RÓL, AZ UGYANAZT A MOCSKOLÓDÁST FOLYTATJA, AMIVEL A KÁDÁR-RENDSZERBEN BESZENNYEZTÉK A MAGYAR NEMZET NAGY TÖRTÉNELMI ESEMÉNYÉT. TETTÉK EZT ANNAK A SZOVJETUNIÓNAK A KISZOLGÁLÓJAKÉNT, AMI – TALÁN NEM VETTE MÉG ÉSZRE – MÁR MEGSZÜNT. EZ A TÖRTÉNELEM!! EHHEZ A MEGSZÜNÉSHEZ A MAGYAR 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁHARC IS HOZZÁJÁRULT!!

 

EZT ÖN NEM TUDJA?

SÜRGŐSEN NÉZZEN UTÁNA A TÉNYEKNEK!! ETTŐL MÉG LEHET MÁS VÉLEMÉNYE, DE MINT PARLAMENTI KÉPVISELŐNEK, AKI A MAGYAR NÉP SZOLGÁLATÁT VÁLLALTA, TISZTÁBAN KELLENE LENNIE A MAGYAR TÖRTÉNELEMMEL.

ÖN EZT EDDIG ELMULASZTOTTA, ÉS OLYAN TISZTESSÉGBEN MEGŐSZÜLT IDŐS EMBEREKET IS SÉRTEGET NYILATKOZATAIVAL, AKIKET MEGILLET A NEMZET MEGBECSÜLÉSE.

 

AZT AJÁNLJUK, SŐT KÖVETELJÜK, HOGY MINDENEK ELŐTT NYILVÁNOSAN KÉRJEN BOCSÁNATOT A SÉRTŐ MAGATARTÁSÁÉRT ÉS NYILATKOZATAIÉRT, ÉS MONDJON LE KÉPVISELŐI TISZTSÉGÉRŐL AZÉRT IS, HOGY LEGYEN IDEJE A TÖRTÉNELMI TÉNYEK MEGISMERÉSÉRE ÉS TANULMÁNYOZÁSÁRA.

 

BUDAPEST 2008-12-05

                                                                       Üdvözlettel

 

1956-os NEMZETŐRSÉG HAGYOMÁNYÁPOLÓ TANÁCSA

POLITIKAI FOGLYOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

TIB KATONAI SZEKCIÓJA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1.750 - Bakk István: Amegújulás alapelvei

 

 

Hogyan tovább Magyarország, 2006. október 23-a után?

Bakk István

Amegújulás alapelvei

 

Teljes életváltás következett el: nemcsak a változott idôjárás hatott szellemi életünkre, hanem átalaku­lóban van minden talaj, melyre épí­tettünk és az élet, mely az új talajba bocsátja gyökérzetét.

 

A harmadik évezred küszöbén túl az európai integráció folyamatában az újonnan felépülô modern Magyar­ország céljai között a „megújhodás alapelvei”, a keresztény erkölcs és nemzeti demokrácia programja le­hetne. Jól tudjuk, hogy ezekkel a programokkal visszaéltek és nekünk kell visszaadni e fogalmak „súlyát és erkölcsi tartalmát”.

A meghatározás szerint: a demok­rácia az összes erkölcsi, szellemi és anyagi javak igazságos és helyes fel­használása a társadalom javára. Azaz: a demokrácia nem rendszer-kérdés, mint a fasizmus és kommu­nizmus, a demokrácia életforma, az egyetlen életforma, amelyben élni le­het, amelyben csakugyan élni lehet. S ez a demokratikus életforma min­dig függvénye a nemzetünk közössé­gi életének és érdekeinek: nem a számszerûség hatalmi demokráciája, melynek lényege és belsô tartalma etikai beállítottsága; az összetarto­zások, a teljes életszolidaritásnak minden vonatkozásban kifejezôje.

 

Meg kell azonban vallanunk, hogy ilyen értelmezésû demokráciára, mely az összes szellemi, erkölcsi és anyagi erô lehetô legjobb kifejezését és a közjóra való kamatoztatását szolgálta volna, a magyar életben a múltban még nem volt példa. Ezért fontosnak tartjuk, hogy ezen állapo­tot a hazánkban élô kisebbségekkel és a határon kívül élô magyarság ér­dekeit figyelembe véve valósítsuk meg.

Nem egy elfelejtett életformát kí­vánunk felújítani, hanem a fejlôdés szükségszerû menetét segítjük. A demokratikus életformára nemze­tünket rá kell vezetnünk, alkalmas­sá kell tennünk.

Tehát lassú, közvéleményt, köz­gondolkodást átalakító, a szó leg­modernebb értelmében vett nem­zetnevelô munka követelményeivel állunk szemben.

A demokrácia ôszinte igénye új feladatokat érlel.

A cél: lehetôvé tenni a legszéle­sebb néprétegek számára a közér­dek megértését és azt, hogy ezt a közösségi életformát a maga belsô ügyének tekintse és vallja.

A magasabb értelemben vett nemzetpedagógia a valóságos de­mokrácia igénylésében nyer értel­met – és szemünkben a legigazibb magyar demokrata, a legnagyobb magyar nevelô Széchenyi István.

 

Nevelni magunkat és nevelni a társadalmunkat arra, hogy a legsú­lyosabb feladatokat ebben az új életformában hordozni tudja.

A demokrácia nemzetpedagógia-elvvé lesz, azért, hogy népünket a civilizációs és lelki mûveltség, a gaz­dasági erô, a politikai öntudat, a szellemi és erkölcsi magatartás mi­nél magasabb szintjére emeljük, s népi közösségünket a szabadon, ön­kéntesen, fegyelmezetten és öntu­datosan társulók nemzettársadal­mává tehessük.

Mi szükséges ehhez mindezek elôtt?

 

Világos látású, reális, jelszavak­tól meg nem szédülô, példamutató emberek magatartása, a társadal­mi és vagyoni elôjogok helyett rá­termettség, elhivatottság és a te­hetség társadalomszervezô érvényesülése: jellemkiválóság, er­kölcsi erôvel párosult tudás, több munkateljesítés és nagyobb áldo­zatkészség, igazibb és mélyebb fe­lelôsségtudat, mint a vezetésnek, a szabad és érdemszerû kiválasz­tódásnak meghatározói.

 

Lelki megújulás nélkül az új élet­forma puszta elképzelés marad.

A társadalom átalakulásához em­berek kellenek, akiket az új nemzet­nevelés alkalmassá tett erre a sze­repre.

A teljes gondolkodás, a dolgok­nak ösztönösen magyar nézése és az egyetemes magyar érdekeknek még oly biztos megérzése sem ele­gendô, mindezt csak helyes célki­tûzés biztosítja. A gondolkodás, az ösztönös megérzés valóban reális értékké legyen, a cél érdekében he­lyes cselekvés szülessék, az elvek tettekké teljesedjenek, ahhoz az egyének helyes magatartása szük­séges, az egyéni értéke és a köz szempontjából való hasznossága elsôsorban erkölcsi mivoltán múlik. Ha tehát nem az erkölcsi megúju­lásból indulna ki a programunk, a tervezés pusztán az eszméinkkel való játék maradna.

 

Történelmi példákat emlegethe­tünk: a magyarság legnagyobb szel­lemi vezérei – Szent Istvántól a Zrí­nyiekig, Bethlen Gáborok, Széchenyi korán át napjainkig – valamennyien az evangéliumból élô emberek vol­tak, akik alkotásaikban a keresztény erkölcs kívánalmait valósították meg. Állást foglaltak a keresztény­ségnek életükben való vezetô szere­pe mellett, és ezzel kifejezésre jut­tatjuk, hogy nemzetünk igazi sorsvállalóinak azokat tekintjük, akikben ez a keresztény erkölcs élô valóság.

És mi ez a keresztény erkölcs?

 

A szeretetnek, a szolgálatnak, a hôsiességnek, a türelemnek, az igaz­ságosságnak, a helytállni és áldozni tudásnak egyetlen teljes formája. A mindennapi élet forgatagában, mun­kájában, változásaiban állandó, ma­gasabb rendû értéket hordozó ma­gatartás.

 

A jövô politikáját tehát formájá­ban és szellemében egyaránt keresz­tényé kell tennünk, mert egyetlen rendszer sem nélkülözheti az egyéni felelôsség és lelkiismeret értéke­sebb, tevôleges erôit, ezt pedig csa­kis a mélyen átérzett és cselekvéssé formált keresztény öntudattal lehet biztosítani.

 

Valljuk tehát, hogy csak a keresz­tény erkölcsi magatartású, nemzeti kultúrájú és demokratikus szervezé­sû, modern Magyarország válhat szervesen Európa részévé.

E megújhodás alapelveit hagyták nekünk örökül. E gondolatokkal ké­szüljünk a 2006. év Karácsonyának megünneplésére.

 

Az Úr 2006. évének november 13. napján.

A szerzô a Bakk Endre Kanonok

Alapítvány Elnöke

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.749 - Budapest: A HAZATÉRÉS TEMPLOMA KÖZLEMÉNYE

 

A HAZATÉRÉS TEMPLOMA KÖZLEMÉNYE

 

A Hazatérés Temploma vezetősége mélységes megütközéssel értesült dr. Kiszely István antropológus-professzor ügynökmúltjáról. Különös tekintettel arra, hogy ügynöki tevékenysége keresztyén egyházi személyek és szervezetek ellen irányult, a jövőben nem engedélyezzük, hogy templomi székházépületünkben dr. Kiszely István előadást tartson.

Egyházközségünk gyülekezetének és minden tisztségviselőjének alapvető, igei látásából következő és hosszú évek egyházi és közéleti missziója során vállalt meggyőződése, hogy csak tiszta múltú, fedhetetlen személyek vezethetik ki országunkat a mindent elborító teljes lelki, szellem-erkölcsi zűrzavarból.

Éppen ezen erkölcsi rothadás megállítása és nemzetünk jövője érdekében végzett közéleti munkálkodásunk eredményessége okán meggyőződésünk, hogy a továbbiakban semmilyen együttműködés nem vállalható az ügynöki tevékenységet korábban akár csak kényszer hatására végző, vagy éppen kizárólag beszervezésüket szintén kényszer hatására aláíró személyekkel sem.

Ugyanis a gyökeres változásért kiáltó hazai közállapotaink nyomorúságának egyik, egyáltalán nem elhanyagolható oka a nemzeti és keresztyén értékrendet valló pártok és mozgalmak - köztük a nemzeti radikalizmus hajdani gyűjtőpártja és mozgalma - elmúlt években bekövetkezett erodálódása, azoknak vezetői szinten is több ízben megjelenő erkölcsi megbízhatatlanságával és az ezzel együtt járó - a mindenkori hatalom általi - politikai fogottságával.

Az ügynöki tevékenység feltárása ugyanakkor kiemelt jelentőségű az egyházak életében, hogy múltbeli megkötözöttségek ne tegyék zsarolhatóvá az egyházi vezetőket, s az erkölcsképző szervként működő egyház ne a „vad törzsi sovinizmus” rothasztó gépezetévé degradálódjék, egy szóval el nem ítélve az izraeli terrorállam palesztinok elleni népirtását és Magyarországot elfoglalni akaró törekvését.

Ez a feltáró munka azonban csak akkor lehet hatékony és teljes körű, ha jelen életünk szabadkőműves, a pénzhatalom által irányított, valamint a hazánkat megszálló idegen hatalmat képviselő moszados ügynököket is leleplezi mind az egyházi, mind a világi életben, megfosztva őket bitorolt tisztségeiktől.

„Ha a benned lévő világosság sötétség, mekkora akkor a sötétség?!” Sötétségből a világosságra csak Isten emberei vezethetik ki a népet, akik erkölcsből mutatnak példát.

 

Budapest, 2009. január 28.

 

                                                                                                          Ifj. Hegedűs Lóránt

                                                                                                                       lelkész                                                          

 

 

 

1.748 - A rendezvény biztonságát a Magyar Gárda több száz fős szervezői, a Történelmi Vitézi Rend és a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom ifjai szavatolják.

Von: MVSZ Sajtószolgálat

Gesendet: csütörtök, 2009. január 29. 23:00
An: Kutasi József: péntek, 2009. január 30. 14:00
Betreff: Össznemzeti tüntetés az alkotmánybíróság előtt - január 30-án 16:00 órakor

 

Össznemzeti tüntetés az alkotmánybíróság előtt

 

Utolsó ülését tartotta a holnapi Sátán, el a Szent Koronától! című össznemzeti tüntetés szervező bizottsága. A Magyarok Világszövetsége, mint főszervező szeretné, hogy a megmozdulás egyaránt szolgálja a magyar nemzet önrendelkezési jogának érvényesülését, a jogállamiság és a népfelség érvényesülését és a mindennek foglalatát jelentő Szent Korona oltalmát. A rendezvény biztonságát a Magyar Gárda több száz fős szervezői, a Történelmi Vitézi Rend és a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom ifjai szavatolják.

 

Az előzetes becsléseket fölülmúló részvétel körvonalazódik egy nappal az össznemzeti tüntetés előtt. Ezért mind a résztvevők, mind az Alkotmánybíróság intézményének fokozott védelmére lesz szükség – mondta a rendezvényért felelősséget vállaló Magyarok Világszövetségének elnöke, Patrubány Miklós.

Schuster Lóránt a Magyar Nemzeti Front elnöke kiemelte, hogy a hely szűkös volta ellenére nagyszerű a helyszínválasztás, hiszen az Alkotmánybíróság törvénytelen működésében tulajdonképpen megtestesül a mai magyar politikai élet minden rákfenéje.

Vitéz Hunyadi László főkapitány vezetésével a Történelmi Vitézi Rend magával hozza a 64 vármegye zászlait, vitéz Bucsy László törzskapitány irányításával.

A Magyar Gárda képviselője beszámolt arról, hogy a gárdisták az ország minden megyéjéből autóbusszal jönnek.

 

A kétórásra tervezett tüntetés várhatóan kiáltványt fogad el a magyar nemzethez, és petíciót ad át az Alkotmánybíróságnak.

 

A tüntetéshez folyamatosan csatlakoznak újabb és újabb szervezetek. Legutóbb:

·        Solymos Hagyományőrző Egyesület, Dr. Kovács Tamás elnökségi tag

·        Ősbuda Várvédő Egyesület; Dr. Kovács István elnök, Pető Imre titkár

 

A szervezőbizottság ülésén Woth Imre, a Magyar Koronaőrök Egyesületének elnöke ismertette a Szent Korona védelmének 600 éves történetét. Bírálta a jelenleg hatályos rendszert, és kifejtette, hogy álláspontja szerint az 1928-ban elfogadott törvény ma sem vesztette hatályát.

Az MVSZ-t mostani kezdeményező szerepvállalására történelmi öröksége is kötelezi, hiszen a Szent Korona utolsó őre báró Perényi Zsigmond, a Felsőház egykori tagja 1938-ban a Magyarok Világszövetsége első, alapító elnöke volt, majd 2001 után örökös tiszteletbeli elnöke.

 

            Budapest, 2009. január 29.

 

            MVSZ Sajtószolgálat

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.748 -Von: tor-bounces@uvmeparos.com [mailto:tor-bounces@uvmeparos.com]

Im Auftrag von Balla Gergo
Gesendet: szerda, 2009. január 28. 20:02
An: Kutasi József
Betreff: Bors Vezér Népe (jan.- feb.)


Örömmel értesítem, hogy Borsod megyében új radikális kiadvány jelent meg 10.000 példányszámban! A lap hivatalosan kiadható (szükséges engedélyekkel rendelkezünk). Az újságot ingyenesen terjesztjük! Szeretném a hírküldő olvasóival is megismertetni. Sajnos a nemzeti oldalnak nagyon kevés a nyomtatott újsága. Ezért szeretnénk, ha minél több emberhez eljutna ez a rendszeres kiadvány.

Segítségüket előre köszönöm!

Balla Gergő
Bors Vezér Népe főszerkesztő

200901nyomtatni.pdf
621KB

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 2009. január 29., csütörtök

1.747 - Tiltakozunk az ország mérhetetlen eladósítása, a jövő kormányzati lehetőségeinek beszűkítése ellen.

Von: NRFPortal
Gesendet: csütörtök, 2009. január 29. Januar 2009 02:39
An: 1212bia@msn.com
Betreff:
www.nrfportal.extra.hu

Tiltakozunk és követelünk:

 

Mi, elárult, áruba bocsátott, lassú kihalásra szánt MAGYAROK nem adjuk könnyen oda  országunkat.

 

Tiltakozunk és követelünk:

 

Tiltakozunk az ország mérhetetlen eladósítása, a jövő kormányzati lehetőségeinek beszűkítése ellen.

 

Azt akarjuk, hogy a kormány haladéktalanul tájékoztassa a nemzetet az utóbbi 12 hónapban felvett kölcsönök adatairól: összegek, kamatok, lejárati idők,

valamint,

hogy milyen biztosítékokat adott a hitelezőknek e kölcsönök visszafizetéséhez.

 

E biztosítékokat ELUTASÍTJUK!

 

A kölcsönökre vonatkozó adatok valódiságát az Állami Számvevőszék kell, hogy igazolja, mert mi már Gyurcsány Ferencnek egy szavát sem hisszük el.

 

Követeljük, hogy a jelenlegi kormány a nemzeti vagyon semmilyen részét ne bocsássa áruba, ne kínálja fel fedezetül.

 

Követeljük, hogy a jelenlegi kormány a továbbiakban ne hozzon semmilyen „reform"-intézkedést, ne szavazzon a Költségvetési Tanács tagjairól sem.

 

Azt akarjuk, hogy a kormány nevezze meg elhibázott gazdaságpolitikájáért felelős minisztereit, indíttasson ellenük vizsgálatot.

 

Ezzel egyidőben testületileg nyújtsa be lemondását a Köztársasági Elnök Úrnak, az előrehozott választások érdekében!

 

 

Magyar Nemzeti Bizottság 2006,

Rendszerváltó Fórum.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.746 - Frigyesy Ágnes: A kommunista rendszerben wc-papírt készítettek a Bibliából, ma Nagyvárad ékessége lehet

Von: Frigyesy Ágnes
Gesendet: csütörtök, 2009. január 29. 10:25
An: Kutasi József
Betreff: Europai Biblia-kiallitas Nagyvaradon
Wichtigkeit: Hoch

A könyv – Európai Biblia-kiállítás Nagyváradon

A kommunista rendszerben wc-papírt készítettek a Bibliából,

ma Nagyvárad ékessége lehet

 

– Reményt vesztett helyzetben a próféták szóltak népünkhöz. Esélytelenség, kicsinység jellemezte Jézus követőinek helyzetét is. Jelenleg egyetemes válság-helyzetben élünk, körülfogja szívünket a reménytelenség. Pedig az Ige a reményre hívja fel figyelmünket – mondta Tőkés László református püspök, EP-képviselő 2009. január 25-én az Európai Biblia-kiállítás megnyitója előtti istentiszteleten Nagyváradon az újvárosi református templomban.

A Biblia évének záróeseményeként, valamint az ökumenikus imahét zárónapján sorra kerülő istentiszteleten a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke hangsúlyozta: – Noha sokszor a reménytelenség kísért, reménységünket Istenben kell keresnünk, mert Isten és a hit megtart bennünket. Tőkés László felidézte az ateista, kommunista évtizedek egyik gyalázatos tettét, amikor wc-papírt készítettek a Bibliából. De mint mondta: húsz éve becsben tarthatják a Bibliát, s ezt Isten csodájaként értékelte.

Tőkés László „Keresztény Európát” programjának keretében 2008. december 9-13 között „A könyv” címmel nemzetközi Biblia-kiállítást szervezett Brüsszelben, az Európai Parlament épületében, melynek fővédnökségét Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke vállalta, lelki védnöke pedig I. Bartolomaiosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárka volt. A kiállítás rendkívüli értékét jelezte, hogy Hans-Gert Pöttering, az Európai Parlament elnöke nyitotta meg.

A kiállítás örömén és sikerén felbuzdulva a Királyhágómelléki Református Egyházkerület és Tőkés László nagyváradi EP-irodája Nagyváradon is bemutatta az Európai Unió nyelvein kiadott Szentírások gyűjteményét, illetve a magyar nyelvű Biblia-örökséget. A nagysikerű Biblia kiállítást hazahozták Nagyváradra, s az ünnepi gyülekezet az istentisztelet után átsétált a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Székházának dísztermébe, mely zsúfolásig megtelt.

– Isten szent könyvével jelentkeztünk Brüsszelben. Nem is vihettünk volna mást, csak az Írást. S lám, egy püspök felhívta az Európai Unió országainak figyelmét arra, mi hiányzik az Európai Parlament épületéből – köszöntötte az ünneplőket Hermán M. János, a kiállítás kurátora, az ünnepi esemény moderátora. Majd Tőkés László emelkedett szólásra: – Csodának nevezte azt a nem mindennapi fordulatot, hogy amíg 30 évvel ezelőtt a feketéket még kitiltották Amerikából, jelenleg egy fekete lett az USA elnöke. Felidézte ama tízezer Károli Biblia sorsát, melyből wc-papírt készítettek. Ám húsz év óta a bezúzott, üldözött Biblia nemcsak itt van az egykori Román Pártszékház épületében, de elvitték Brüsszelbe is! Tőkés szerint a Bibliát újból ki kell nyitni, mert az Írás összekapcsol bennünket. Tempfli József, nyugalmazott nagyváradi római katolikus megyés püspök beszédében rámutatott: – Valamikor a tanügyben tanított, s hetente meg kellett jelenniük marxista órákon. Ám az egykori pártszékház vezetője ma már templomba járó ember lett (reméljük nem besúgás céljából – szerk. megj.). Tempfli József jelenleg 78 éves, mint mondta 59 évet dolgozott, s egy püspök sem élhet hívei nyakán. Három éve kérte a pápát, engedje nyugdíjba, s ez valósult meg néhány héttel ezelőtt. Tempfli József hangsúlyozta: – 1959-ben XXIII. János pápa a II. Vatikáni Zsinat keretében meghirdette az ökumené fontosságát, s ötven év alatt történelmi fordulatot valósítottak meg, mert amíg évtizedekkel ezelőtt az egyházak elhatárolódtak egymástól, jelenleg már minden egyház hirdeti: – Krisztus megtestesülése megköveteli az egységet.

A Biblia-kiállításon rendkívül értékes kiadványokat tekinthettek meg az érdeklődők, láthatták például a Luther-féle német Bibliafordítást 1534-ből, a Váradi Bibliát 1660-ból, Károli Gáspár magyar Bibliafordítását 1590-ből, vagy a Szent Bibliát 1626-ból. Nem mindennapi látványt nyújtott a Vakok Bibliája.

A kiállítás ünnepélyes megnyitása után a Biblia Éve emléktábla avatására került sor a székház belső udvarában.

Végezetül nem árt feleleveníteni a vallási türelem törvénybe iktatását Erdélyben: – A vallásszabadság 1568-as kinyilvánítása olyan történelmi esemény, amely nem csupán az erdélyiek ünnepe, hanem az egész magyar nemzeté, illetve tartalmánál és fontosságánál fogva valóban egész Európa büszkesége – olvasható a Biblia-kiállítást népszerűsítő Tőkés László EP- képviselő Sajtóirodája által kiadott program-füzetben. Legyünk büszkék szellemi örökségünkre!    

 

Frigyesy Ágnes

Frigyesy Ágnes felvételeivel

1.745 - Gazdasági hanyatlás, magas államadóság, emelkedő munkanélküliség, hitelességi válság - ez Gyurcsány Ferenc miniszterelnök tevékenységének mérlege.

Von: Bodnár Pál
Gesendet: csütörtök, 2009. január 29. 12:35
An: Kutasi József

Betreff: Napi kommunikáció

 

 

FIDESZ KÖZPONTI KOMMUNIKÁCIÓ

 

2009. január 29., csütörtök

 

(Összefoglalónk nem törekszik az adott napi belpolitikai események teljes körű bemutatására, kizárólag a Fidesz álláspontját tartalmazza egy-egy témában, a címzettek jobb kommunikációs felkészítése érdekében.)

 

VÁLSÁG/OGY-ÜLÉS (Navracsics Tibor)

-        Összefogásra van szükség, de nem Gyurcsány Ferenccel, hanem a választópolgárokkal kell összefogni.

-        Magyarországnak új kezdetre van szükségre. Megértjük, hogy a miniszterelnök fél a választásoktól, mert nagyon nem szeretik, de Gyurcsány Ferencnek mégis csak a választópolgárok szemébe kellene néznie, és el kellene számolnia az elmúlt négy, lassan öt évvel.

-        Elszalasztott lehetőség a miniszterelnök rendkívüli ülésen elmondott beszéde, és sajnálatos, hogy az ülésre meghívott vendégeket Gyurcsány Ferenc biodíszletnek használta, hiszen nem derült ki, a kormány mit akar tenni a válsággal.

-        A miniszterelnök minden nap mást mond a válságkezelésről, páros napokon nem lát lehetőséget adócsökkentésre, páratlan napokon viszont igen. Ennek a kétségbeesett vergődésnek a legjobb lenne méltóságteljesen véget vetni.

-        A miniszterelnök szerint azért nem lehet választást tartani, mert válság van. De ha jövő tavasszal is válság lesz, akkor sem lehet majd választást tartani? Ha a magyar gazdaság soha nem indul be, akkor lehet, hogy ez egy életfogytiglani miniszterelnökség lesz. Gyurcsány Ferenc engedje meg, hogy a választópolgárok dönthessenek, hogy ki vezesse ki Magyarországot a válságból! Gyurcsány Ferenc 2004 óta tartó miniszterelnöksége arról győzte meg az embereket, hogy a kormányfő alkalmatlan arra, hogy kivezesse az országot a válságból.

-        Nem arról van szó, hogy derült égből villámcsapásként egy virágzó, kicsi békés országra lecsapott a világgazdaság gonoszsága, hanem arról, hogy Gyurcsány Ferenc miniszterelnöksége idején Magyarország legyengült, ezért minket döntött le a legjobban a világgazdasági válság a kelet-európai országok közül.

-        Gazdasági hanyatlás, magas államadóság, emelkedő munkanélküliség, hitelességi válság - ez Gyurcsány Ferenc miniszterelnök tevékenységének mérlege. A gazdasági növekedés a 2004-es 5 százalékról folyamatosan csökkent, hogy idén már 3 százalékos recesszió legyen. Az államadósság mértéke viszont 2004 óta folyamatosan nőtt, négy éve 61,7 százalék volt a GDP arányában, most pedig 70,1 százalék, míg a munkanélküliség a 2004-es 6,3 százalékról, 2008-ban 7,8 százalékra nőtt.

-        Gyurcsány Ferenc hazudott a magyar választópolgároknak és a saját szavazóinak, ez az egész probléma magva, ezért mondja azt a Fidesz, hogy a magas államadósság, a recesszió, az emelkedő munkanélküliség és a hitelességi válság együtt olyan problémát okoz, amely nem csak gazdaságpolitika eszközöket igényel.

 

Havasi Bertalan sajtófőnök, 30/219-5863

 

Üdvözlettel:

Bodnár Pál

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009. január 28., szerda

1.744 - Pintér József: Örömet okoztak a küldeményei.

Von: József Pintér
Gesendet: szerda, 2009. január 28. 22:46
An: Kutasi József
Betreff: Re: 90. A TAVASZ ELJÖVETELE > Újjászületés > Ahogy idösödöm...

 

Tisztelt K.J.

Örömet okoztak a küldeményei.

Nagyon szépen köszönöm.

Szívesen veszem a továbbiakat is.

Üdv.P.J.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1.743 - A Szabad Magyarországért Mozgalom (SZMM) és a Magyarországért Párt (MOP) elítéli a regnáló kormány ámokfutását, meggondolatlan hazát kiárusító politikáját.

Von: Takács András
Gesendet: szerda, 2009. január 28. 09:41
An: Kutasi József

Betreff: A kormány fejezze be kiárusító politikáját

 

 

A kormány fejezze be kiárusító politikáját

 

A Szabad Magyarországért Mozgalom (SZMM) és a Magyarországért Párt (MOP) elítéli a regnáló kormány ámokfutását, meggondolatlan hazát kiárusító politikáját.

 

A Szabad Magyarországért Mozgalom (SZMM) és a Magyarországért Párt (MOP) elítéli a regnáló kormány ámokfutását, meggondolatlan és rövidlátó politikáját. Ennek legutóbbi bizonyítéka, hogy az „élelmiszerre rászoruló araboknak" földbérletet ígért, ami minden bizonnyal letelepedésre is lehetőséget ad számukra.

Nem a humanitárius lépéseket kifogásoljuk, bár ez a felajánlás nem annak számít, hanem az arab nagytőkéseknek felkínált területet és haszon szerzési lehetőségeket, annak a veszélyével, hogy a vidéki gazdákat cselédsorba kényszerítsék.

Addig, amíg a magyar kormány a hazai gazdatársadalom megélhetését, gazdasági és működési feltételeit nem biztosítja, addig sem erkölcsi, sem politikai jogosultsága nincs arra, hogy a magyar gazdákra ráeressze az idegen tőkét.

Nem értjük, hogy a magyar miniszterelnök miért nem piacszerző körútra ment, és miért a hazát árulta.

Nem értjük, hogy egy szakminiszter hogyan adhatja nevét, szaktudását egy ilyen kétes értékű megállapodáshoz.

Nem támogatjuk az idegen kultúrájú népek betelepítését, főleg a szégyenteljes 2004. december 5. népszavazás után.

Az a nemzetpusztító politizálás, ami Gyurcsány Ferenc nevéhez köthető, különösen az IMF és az EU-s hitelek visszafizetésének biztosítékaként elzálogosított nemzeti vagyon vonatkozásában, megítélésünk szerint kimeríti a Büntető Törvénykönyvben körülírt hivatali visszaélés (225. §), a hűtlen kezelés (319. §), és a hazaárulás (144. §) bűntettét.

Gyurcsány Ferenc a Szent Korona elzálogosításával véglegesen „kiírta magát" a magyar nemzet tagjai sorából.

 

 

Takács András

MTI-OS közlemény

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1.742 - Auf Einladung der ungarischen Regierung fand heute in Budapest eine Konferenz der Nabucco-Anrainer Österreich, Ungarn, Rumänien, Bulgarien und der Türkei sowie der EU

Von: Google Alerts
Gesendet: Mittwoch, 28. Januar 2009 10:11
An: antal@jozsef-kutasi.de
http://www.pressrelations.de/logos/116840.gif

Pressemitteilung vom 28.01.2009 | 08:58
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie BMWI

Pfaffenbach begrüßt die breite politische Unterstützung für die geplante Nabucco-Pipeline
Auf Einladung der ungarischen Regierung fand heute in Budapest eine Konferenz der Nabucco-Anrainer Österreich, Ungarn, Rumänien, Bulgarien und der Türkei sowie der EU und der Förderländer des kaspischen Raumes statt. Das Treffen diente der politischen Unterstützung dieser alternativen Versorgungsroute, die die Gasvorkommen des kaspischen Raumes unmittelbar für Europa zugänglich machen soll.

Der Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, Dr. Bernd Pfaffenbach: "Der aktuelle Streit zwischen Russland und der Ukraine über den Transit nach Europa hat uns noch mal drastisch vor Augen geführt, wie wichtig die Nabucco-Pipeline zur Erschließung zusätzlicher Lieferquellen ist. Neben der Nabucco-Pipeline sind hier auch die Nord Stream und die South Stream zu nennen."

Die Konferenzteilnehmer zeigten sich zuversichtlich, dass die Vereinbarungen zwischen den Anrainerstaaten noch in diesem Jahr abgeschlossen werden können und die Verhandlungen mit den potenziellen Lieferländern ebenfalls vorankommen.


Für Rückfragen zu Pressemitteilungen, Tagesnachrichten, Reden und Statements wenden Sie sich bitte an:
Pressestelle des BMWi
Telefon: 03018-615-6121 oder -6131
E-Mail: buero-L2@bmwi.bund.de

Berlin - Veröffentlicht von pressrelations

Link zur Pressemitteilung: http://www.pressrelations.de/new/standard/dereferrer.cfm?r=354348
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.741 - Geld steht als Risikokapital für günstigere Darlehen bereit. Brüssel legt eine Liste mit bevorzugten Energieprojekten vor.

Von: Google Alerts [mailto:googlealerts-noreply@google.com]
Gesendet: Mittwoch, 28. Januar 2009 20:44
An: antal@jozsef-kutasi.de
Betreff:
250 Millionen Euro für Nabucco-Pipeline

 

250 Millionen Euro für Nabucco-Pipeline

Geld steht als Risikokapital für günstigere Darlehen bereit. Brüssel legt eine Liste mit bevorzugten Energieprojekten vor.


Die EU will die unter Federführung der österreichischen OMV geplante Erdgas-Pipeline Nabucco mit 250 Millionen Euro fördern. Dies beschloss die EU-Kommission in Brüssel am Mittwoch im Rahmen eines 5 Milliarden Euro schweren Pakets zum Ausbau der Energie-Infrastruktur in der EU. Wie EU-Kommissionssprecher Johannes Laitenberger erläuterte, werde das Geld im Fall Nabuccos nicht direkt zur Projektfinanzierung zur Verfügung stehen, sondern es soll gemeinsam mit Mitteln der EU-Investitionsbank (EIB) als Risikokapital für günstigere Darlehen bereitgestellt werden.

Nabucco soll – unter Umgehung Russlands – Erdgas aus der kaspischen Region nach Europa bringen. Von der nun beschlossenen EU-Hilfe in der Höhe von 250 Millionen Euro sollen konkret Österreich, Ungarn, Bulgarien, Deutschland und Rumänien profitieren, auch wenn dazu kein spezifischer Länderschlüssel vorliegt. Die EU-Kommission habe vielmehr Projekte von "strategischer Bedeutung" ausgewählt und dabei auch das geografische Gleichgewicht in der EU berücksichtigt, sagte Laitenberger.

Finanzierungsplan im März

Der Kommissionssprecher äußerte seine Erwartung, dass die EU-Staaten und das Europaparlament den Finanzierungsplan der Brüsseler Behörde bis zum Frühjahrsgipfel Mitte März annehmen. Im Dezember 2008 hatten sich die EU-Staats- und Regierungschefs grundsätzlich im Rahmen des 200 Milliarden Euro schweren EU-Konjunkturpaketes auf die Finanzierung von Infrastruktur- und Breitbandprojekten in Höhe von 5 Milliarden Euro geeinigt. Aus diesem Topf sollen die 250 Millionen Euro für Nabucco kommen.

Die EU-Finanzminister konnten bisher aber über die Freigabe der Gelder keine Einigung erzielen - auch Österreich stemmte sich gegen einen Beschluss. Die Gelder sollen großteils von unverbrauchten Agrarreserven aus dem EU-Haushalt umgeschichtet werden. Dazu gebe es keine rechtlichen Einschränkungen. Es sei eine Frage des politischen Willens, sagte Laitenberger. Sollten die EU-Staaten sich wie vorgesehen rasch darauf verständigen, könnten die Gelder bereits im Sommer fließen.


http://ad.adworx.at/RealMedia/ads/Creatives/OasDefault/default/empty.gif1,025 Milliarden Euro

Insgesamt schlägt die EU-Kommission 1,025 Milliarden Euro für den Ausbau der Gasleitungen in der EU vor. Für eine geplante Erdgasleitung ITGI über die Türkei nach Italien und Griechenland sind 100 Millionen Euro veranschlagt. Zu dem geplanten Gas-Leitungsverbund zwischen der Slowakei und Ungarn will die EU-Kommission 25 Millionen Euro aus dem EU-Haushalt beitragen, für eine entsprechende Verbindung zwischen Bulgarien und Griechenland 20 Millionen Euro. Zum Ausbau des slowenischen Netzes von der österreichischen Grenze bis Ljubljana sind 40 Millionen Euro vorgesehen.

Ein weiterer Schwerpunkt des 5-Milliarden-Euro-Pakets für die Energie-Infrastruktur ist die Anbindung der baltischen Staaten an die nordeuropäischen Elektrizitätsnetze in Finnland und Schweden. Dafür sieht die EU-Kommission insgesamt 275 Millionen Euro vor. Weitere 500 Millionen Euro sollen für Offshore-Windkraft-Projekte in der der Nord- und Ostsee bereitstehen. In fünf Pilotanlagen zur Speicherung von CO2 (Carbon Capture and Storage – CCS) will die EU-Kommission insgesamt 1,25 Milliarden Euro investieren. Außerdem ist in dem Gesamtpaket 1 Milliarde Euro zur "Tilgung weißer Flecken auf der europäischen Breitband-Landkarte" sowie 500 Millionen Euro für ländliche Entwicklungsprojekte zur Abfederung der jüngsten Agrarreformen enthalten.

Artikel vom 28.01.2009 15:36 | APA | thu

 Dieser Google Alert wird Ihnen bei Veröffentlichung von Google zur Verfügung gestellt..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1.740 - Im Jahr 2009 werden voraussichtlich die politischen Auswirkungen der globalen Kreditkrise spürbar werden...

Von: Google Alerts [mailto:googlealerts-noreply@google.com]
Gesendet: Mittwoch, 28. Januar 2009 16:39
An: antal@jozsef-kutasi.de
Betreff:
Die Risikolandkarte 200

Dieser Google Alert wird Ihnen bei Veröffentlichung von Google zur Verfügung gestellt..

Risikomanagement

Die Risikolandkarte 2009

Von Redaktion RISIKO MANAGER

 

http://www.risiko-manager.com/clear.gif

http://www.risiko-manager.com/clear.gif

KÖLN, 28.1.2009.

Im Jahr 2009 werden voraussichtlich die politischen
Auswirkungen der globalen Kreditkrise spürbar werden, so die Einschätzung der Experten von Aon bei der Veröffentlichung der 16. Political Risk Map. In einem internationalen Webcast erläuterten Aon-Experten, wie sich die von der Kreditkrise hervorgerufene wirtschaftliche Instabilität auf die politische Stabilität auswirken könnte. Dazu Frederik C. Köncke, Leiter von Aon Crisis Management in Deutschland: "Die diesjährige Risk Map zeigt, wie sich die Kreditkrise von einem wirtschaftlichen zu einem politischen Problem verschieben könnte. Bei einer Konjunkturabschwächung stehen einer Regierung weniger Ressourcen zur Verfügung, um entstehende Schwierigkeiten sofort meistern zu können, was zu politischer Instabilität führen kann." Köncke weiter: "Wir sehen dies insbesondere in mehreren osteuropäischen Ländern sowie in Island und Griechenland, wo ein Anstieg bei den Devisenverkehr- und staatlichen Zahlungsausfallrisiken sowie eine Zunahme der Massenproteste und Straßenunruhen zu verzeichnen sind."

Die neue Kategorie "Very High Risk"
Im vergangenen Jahr hat sich die Lage in sieben "High Risk"-Ländern stark verschlechtert. Die Lücke zwischen diesen sieben Ländern - Afghanistan, Demokratische Republik Kongo, Iran, Irak, Nordkorea, Somalia und Simbabwe - und den anderen "High Risk"-Ländern macht Aon durch die Einrichtung einer "Very High Risk"-Kategorie deutlich. Dazu noch einmal Köncke: "Das Gefahrenniveau in diesen Ländern wird zunehmend größer. Die Situation hat einen Punkt erreicht, an dem eine Versicherungsdeckung nicht immer verfügbar ist " obwohl es uns gelungen ist, sie Kunden in einigen dieser Länder zu verschaffen."

Die Rohstoffkrise
Die diesjährige Risk Map enthält eine "Commodity Crunch Exposure Matrix", die angibt, welche Länder bei einem weiteren Verfall der Rohstoffpreise - wie von einigen Beobachtern prognostiziert - 2009 am anfälligsten für politische Instabilität sind. "Die Volatilität der globalen Rohstoffpreise in den 1970ern und frühen 1980ern trug in einer Reihe von Ländern zu politischer und wirtschaftlicher Instabilität bei", erklärt Frederik Köncke. "Länder, die bis vor kurzem noch von den sehr hohen Rohstoffpreisen profitierten, könnten mit deren Verfall unter Druck geraten. Wir sprechen hier insbesondere über Öl, Erze
und Mineralien." Interessanterweise setzt sich der letztes Jahr vorherrschende Trend zur Verstaatlichung der Ressourcen im Zuge steigender Rohstoffpreise fort, obwohl die Preise inzwischen fallen."

Bewegungen in der Mitte
Als Beispiel für die allgemeine Erhöhung der Risikostufen weltweit zeichnete sich das vergangene Jahr durch eine erhebliche Verlagerung von der "Low Risk"-Kategorie zur "Medium-Low"-Kategorie aus. Sechs osteuropäische Länder - Estland, Lettland, Litauen, die Slowakei, Slowenien und Ungarn - sowie Griechenland und Island wurden entsprechend eingestuft. Dagegen wurden vier "High Risk"-Länder - Malawi, Moldawien, Syrien und Turkmenistan - in die Kategorie "Medium-High Risk" hochgestuft. 13 Länder wurden auf eine niedrigere Risikostufe aufgewertet: Algerien, Benin, Kamerun, Kolumbien, Kuwait, Lesotho, Libyen, Malawi, Marokko, Moldawien, Syrien, Tunesien und Turkmenistan. 18 Länder wurden auf eine höhere Risikokategorie herabgestuft: Afghanistan, Demokratische Republik Kongo, Estland, Griechenland, Irak, Iran, Island, Lettland, Litauen, Malaysia, Mauretanien, Nordkorea, die Slowakei, Slowenien, Somalia, Thailand, Ungarn und Simbabwe.

Dazu abschließend Frederik Köncke: "Viele Unternehmen und Branchen blicken in eine ungewisse Zukunft. Wie sich zudem einige dieser Schwierigkeiten, wie beispielsweise die Rohstoffkrise, genau auswirken werden, ist unklar. Angesichts der anhaltenden Veränderungen der weltwirtschaftlichen Lage bietet die Political Risk Map unseren Kunden das passende analytische Instrument, die jeweilige Situation zu prüfen und zu ermitteln, welche Auswirkungen sie auf Wachstum, Nachhaltigkeit und Rentabilität haben könnte."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------